Toni Sarajlić: Batonova ploča i visočki franjevci

Frontal/Toni Sarajlić

 

Možda je najtužnije što u nekim situacijama vjerske institucije pokazuju više senzibiliteta za očuvanje našeg naslijeđa, ali vjerujemo da će mlađe generacije imati više sluha za sve blagodati koje krije Bosna i Hercegovina.

 

Bosanski franjevci vijekovima slove kao jedni od najvećih čuvara našeg istorijskog naslijeđa. Tako se u visočkom franjevačkom samostanu, u građom bogatom lapidariju, nalazi Batonova ploča. Riječ je o nadgorbnoj ploči Batona dezidijatskog  i njegovih sinova. Baton je bio poznati ilirski vojskovođa iz plemena Dezidijata koji se se borio protiv Rimljana 6.-9. godine nakon Hrista. Batonov ustanak koji je počeo na proljeće 6. godine pretvorio se u jedan veoma težak i naporan rat za Rimljane, posebno nakon punskih ratova. Prema Tacitovim navodima, Dezidijati su pružili posljednji otpor 9. godine rimskom vojskovođi Germaniku. Neki istorijski izvori tvrde kako su Rimljani zarobili Batona te ga prema dogovoru odveli u Ravenu.

 

Dr. Vinko Mikolji (s cilindrom), čovjek koji je franjevcima donio Batonovu ploču

Frontal je u Visokom ugostio fra Ivan Nujić, profesor Franjevačke klasične gimnazije, koji nam je pokazao bogati lapidarij sa čuvenom Batonovom pločom te nam natpis na istoj preveo sa latinskog. Davne 1938. godine u selu Župča, nadomak Breze su seljani pri radovima na polju pronašli ploču. Inžinjer dr. Vinko Mikolji, koji je još u to vrijeme imao kontakte sa visočkim franjevcima a znajući da se u samostanu nalazi i arheolog, fra Kruno Misilo, donio je Batonovu ploču upravo njima, gdje je na kraju i našla svoj novi dom.

 

fra Ivan Nujić pored Batonove ploče

Na dobro očuvanoj ploči stoji na latinskom uklesano:

BATONI LICCAI F

TEVTA VIETIS

SCENO BATONIS F

MAXIME NATVS

(S)CENOCALO BATONI (SF)

(S)CALVE BATONIS F

(P)RORADO BATONIS F

(S)CENVS BATONIS F

(MI)NIME NATVS EX E IS SI(BI ET)

(S)VIS DE SVA PECVNIA FIERI F

Prijevod natpisa s Batonove ploče glasi:

Batonu Likajevu sinu

Teuta Vietova (i)

Sceno Batonov sin

Najstariji

Scenokalu Batonovu sinu

Skalvi Batonovu sinu

Skalonu Batonovu sinu

Proradu Batonovu sinu

Scenus Batonov sin

Najmlađi od njih sebi i

Svojima od svoga novca dade podići

Prema riječima fra Ivana Nujića Batonova ploča predstavlja najveći epigrafski natpis o Ilirima, najveći katalog ilirskih imena, te svakako najvažniji pisani spomenik ilirske kulture u svijetu.

Frontal/Toni Sarajlić