Tender ponuda za dionice VGT osiguranja dobro napreduje

Tender ponuda za preuzimanje dionica VGT osiguranje d.d. Visoko, koju je raspisao austrijski Grazer Wechselseitige Versicherung AG, dobro napreduje, izvještava Indikator.ba.

Desetak dana prije isteka perioda predviđenog za otkup dionica, broj deponovanih dionica VGT osiguranja je 2.868, što procentulno iznosi oko 9,3 posto.
To znači da bi Grawe mogao premašiti vlasnički udio u VGT-u od 95 posto, a što bi mu omogućilo da, u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, iskoristi mogućnost istiskivanja manjinskih dioničara (squeeze out).

Grawe je sredinom marta kupio 87,6 posto dionica VGT osiguranja, za što je platio 17,8 miliona KM.
Krajem maja Grawe je raspisao tender ponudu za preostale dionice VGT osiguranja, te se obavezao da će za svaku dionicu u ponudi platiti 659,66 KM, što je 2,9 puta veće od nominalne vrijednosti dionice (230 KM).

U svom mišljenju o namjeri ponuđača, Uprava i Nadzorni odbor VGT osiguranja naveli su da Grawe u skladu sa svojom poslovnom politikom ima za cilj koristiti svoj know-how kao i sinergije sa glavnim dioničarem za modernizovanje
osnovne djelatnosti društva.

– Uprava i Nadzorni odbor društva su mišljenja da su namjere ponudioca u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva iskrene sa željom povećanja poslovnih uspjeha i rezultata, te realizovanja konkretnih prijedloga o napretku i razvoju društva, uzimajući u obzir saradnju ciljnog društva sa grupacijom većinskog vlasnika, dok će se o intenzitetu takve saradnje još donijeti odluka, navodi se u mišljenju.

Tender ponuda za otkup dionica ističe 27.juna, a rok za plaćanje deponovanih dionica je 4. juli.

 

Indikator