Tematska sjednica OV Visoko: Zadržavanje postojeće kategorije magistralne ceste …

Pokretanje postupka za zadržavanje postojeće kategorije magistralne ceste II reda M-221 Visoko – Kiseljak – Kreševo – Tarčin

 

U srijedu, 06. 12. 2017. godine sa početkom u 17 sati u Velikoj sali, održana je tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Sjednici su, pored Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, prisustvovala 23 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice, šefovi Odsjeka, dipl. ing. saob. Adnan Alikadić – stručni saradnik Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, te predstavnici medija.

 

Odsustvovali su vijećnici Dario Pekić i Nermina Vehabović – Rudež.

Dnevni red je usvojen sa 23 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 4 tačke dnevnog reda, koje su izglasane kako slijedi:

 

1.Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za zadržavanje postojeće kategorije magistralne ceste II reda M-221 Visoko – Kiseljak – Kreševo – Tarčin,

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa ZA, usvojilo Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za zadržavanje postojeće kategorije magistralne ceste II reda M-221 Visoko – Kiseljak – Kreševo – Tarčin, 

 

2. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za prekategorizaciju regionalne ceste R-445 Semizovac – Ilijaš – Visoko – Kakanj – Zenica u magistralnu cestu,

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa ZA, usvojilo Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za prekategorizaciju regionalne ceste R-445 Semizovac – Ilijaš – Visoko – Kakanj – Zenica u magistralnu cestu,

 

3. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za izmještanje dijela trase novopredložene magistralne ceste, odnosno postojeće regionalne ceste Semizovac – Ilijaš – Visoko – Kakanj – Zenica koja prolazi kroz uže gradsko jezgro Općine Visoko na trasu sadašnje lokalne ceste,

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa ZA, usvojilo Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za izmještanje dijela trase novopredložene magistralne ceste, odnosno postojeće regionalne ceste Semizovac – Ilijaš – Visoko – Kakanj – Zenica koja prolazi kroz uže gradsko jezgro Općine Visoko na trasu sadašnje lokalne ceste,

 

4. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za prekategorizaciju lokalne ceste Visoko – Gračanica – Prhinje – Breza u regionalnu cestu II reda.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa ZA, usvojilo Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za prekategorizaciju lokalne ceste Visoko – Gračanica – Prhinje – Breza u regionalnu cestu II reda.

Nakon usvajanja ovog zaključka, Općinsko vijeće je usvojilo zaključak da se predložena inicijativa uputi poslanicima u Kantonalnoj skupštini ZDK sa područja Visokog i Breze, kako bi svojim djelovanjem doprinijeli da nadležno Kantonalno ministarstvo i Direkcija za ceste prihvate inicijativu i istu upute prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

 

Sjednica je sa radom završila u 18 sati i 20 minuta.

 

Slika 1

Slika 3

Press Općine Visoko