Tematska sjednica OV Visoko 6. 12. – Prekategorizacija puteva

NAJAVA TEMATSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

NAJAVA TEMATSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

U kabinetu Općinske načelnice danas je upriličen sastanak načelnice Amre Babić i njenih saradnika sa načelnicima općina Breza i Vareš, Munibom Zaimovićem i Zdravkom Maroševićem, te Adnanom Alikadićem – stručnim saradnikom Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Sagovornici su razmatrali stanje putnih pravaca na području općina Visokog, Breze i Vareša, te su ocijenili da su se ukazale potrebe za prekategoriziranje određenih putnih pravaca u više kategorije i da Općine trebaju što prije uputiti inicijative prema nadležnim višim organima.

Fejs Naslovna

Nakon konsultacija Općinske načelnice mr.sci. Amre Babić i predsjedavajućeg Općinskog vijeća prof. Bajre Fejzića, utvrđeno je da se tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko zakaže za srijedu 6. decembar 2017. godine sa početkom u 17 sati, sa predloženim dnevnim redom:

 

1. Pokretanje inicijativa za prekategorizaciju puteva na području općine Visoko:

– Inicijativa za prekategorizaciju lokalne ceste Visoko–Gračanica–Prhinje–Breza u Regionalnu cestu II reda,

– Inicijativa za prekategorizaciju Ulice Kadije Uvejsa u Regionalnu cestu II reda,

– Inicijativa za prekategorizaciju Regionalne ceste Visoko–Podlugovi–Semizovac u Magistralnu cestu,

– Inicijativa za prekategorizaciju Regionalne ceste Visoko–Kiseljak u Magistralnu cestu.

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

Press Općine Visoko