Takmičari KK “Visoko” ponovo uspješni u Drvaru

OTVORENO PRVENSTVO TRADICIONALNOG KARATEA ,,DRVAR” DRVAR

Takmičari karate kluba ” Visoko” iz Visokog ponovo uspješni u Drvaru.

U Drvaru je prema kalendaru aktivnosti Saveza tradicionalnog karatea FBiH i Tradicionalne karate do asocijacije u Bosni i Hercegovini održano “Otvoreno karate prvenstvo
,,Drvar open”

Takmičenje je podržalo 9
klubova tradicionalnog karatea sa ukupno 93 takmičara oba pola svih
uzrasnih kategorija, po pravilima ITKF i WFF.
Generalni sponzor takmičenja bila je opština
Drvar, a poslije ceremonijalnog dijela takmičenja i intoniranja himne Bosne i Hercegovine, isto je otvorila opštinska načelnica G-đa Dušica Runić.

Za karate klub “Visoko” je takmičilo 11 takmičara.
Postignuti su sljedeći rezultati:

Ensar Kaplan  god. 2009-2010. Prvi nivo
3. mjesto kate pojedinač.
3. mjesto kihon pojedinač.

Mirza Kaplan  kadeti

2. kate.      pojedinačno
1. kihon     pojedinačno
1. Ko-go kumite  pojedinač.
2. mjesto Fuku-go pojed.
2. mjesto slobodni kumite

Ejman Dišalari  Seniori

1. mjesto kate.  Pojedinač
2. mjesto kumite

Hamza Kaplan. Juniori

1. mjesto kate pojedinač
1. mjesto Fuku-go
1. mjesto slobodni kumite
1. mjesto Ko-go kumite poj
1. mjesto Kate ekipno

Zukan Semir Juniori

2. mjesto kate pojedinač.
2. mjesto Fuku-go
2. mjesto kumite
2. mjesto ko-go kumite

Zukan Kenan 2009-2010

1. mjesto kata pojedinač.
1. mjesto kihon
2. mjesto Jiyu ipon kumite

Begović Farah  2008-2009

1. mjesto kate pojedinačno
1. mjesto kihon pojedinač.
2. mjesto Jiyu ipon kumite

Ganić Faris. 2006-2007

3. mjesto kogo kumite

Ganić Abdulah  2012-2013

1. mjesto kate pojedinačno
1. mjesto kihon pojedinač
2. mjesto Jiyu ipon kumite

Mlivić Nadin. Kadet

1. mjesto kate
2. mjesto kihon
1. mjesto  Fuku-Go
2. mjesto Ko-Go  kumite
1. mjesto kumite

Bašić Jusuf  ( 2013-2014 )

1. mjesto kihon
2. mjesto kate

Juniori kate ekipno
1. mjesto

Kaplan Mirza
Kaplan Hamza i
Nadin Mlivić

U generalnom plasmanu
rezultati su sljedeći:

1. mjesto “Drvar” Drvar
2. mjesto “Vareš” Vareš
3. mjesto “Visoko” Visoko

Na kraju takmičenja proglašeni su najuspješniji takmičari;

1. Senior;  Dišalari Ejman
     član KK “Visoko” Visoko

2. Junior; Kaplan Hamza
     član KK “Visoko”

3. Juniorka; Spahić Ajla
     član KK “Gard” Zenica

4. Mlivić Nadin
    član KK “Visoko” Visoko

5. Kadetkinja; Spahić Ajla
    član KK “Gard” Zenica

Ovo je bila prilika da se izvrši provjera potencionalnih kandidata za predstojeća međunarodna takmičenja.

Uprava karate kluba Visoko posebno zahvaljuje roditeljima na bezrezervnoj podršci u realizaciji  ovog značajnog  projekta.