Taib Spahić, kandidat A-SDA za PS BiH: Vratiti povjerenje građana u zakonodavnu vlast …

Taib Spahić, kandidat A-SDA za PS BiH: Vratiti povjerenje građana u zakonodavnu vlast – deprofesionalizacija poslanika u parlamentu

Taib (Mustafa) Spahić, rođen je 1953. godine u Zenici, gdje je završio gimnaziju i fakultet. Na sarajevskom Univerzitetu magistrirao i doktorirao na smjeru sigurnost, a izabran je za docenta za krivično-pravnu naučnu oblast. Radio je kao profesor i direktor u srednjoj Tehničkoj školi i Obrazovnom centru Zenica. Bio je načelnik i komandant štaba Civilne zaštite Zenica, načelnik Policijske uprave Zenica, osamnaest godina direktor Policijske akademije FMUP-a u Sarajevu, te direktor u Direkciji za restrukturiranje policije u Bosni i Hercegovini. Kao član Radne grupe Vijeća ministara BiH za reformu policije svojim radom i odlučujućim glasom ‘ZA’ reformu policije pružio je veliki doprinos donošenju zakona o policiji u Bosni i Hercegovini kao uslov za parafiranje i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, odnosno uvođenju bezviznog režima. Autor je sedamnaest knjiga – naučnih, stručnih, publicističkih i književnih, a objavio je i više stručnih radova iz oblasti sigurnosti i proaktivnog policijskog rada i policijske obuke. 

Taib Spahić ističe:

“Ako budem izabran za poslanika Parlamentarne skupštine BiH moji prioriteti će biti država i obični čovjek, posebno obespravljene kategorije našeg društva – omladina, borci i penzioneri. Suverenitet, integritet i opstojnost Bosne i Hercegovine nemaju alternativu, a u ovih 20 godina kontinuirano su dovedeni u pitanje.

Bosna i Hercegovina u NATO-u i EU, pravedno zapošljavanje i vraćanje pogaženog dostojanstva čovjeka moji su prioriteti. Zalagat ću se za deprofesionalizaciju poslanika u parlamentu, jer biti poslanik za mene je čast i obaveza prema državi i narodu, a ne ‘uhljebljenje’ i radno mjesto za samoproklamovano zanimanje ‘političar’.

Dok su političke elite redale milione na štetu države, desetine hiljada mladih je zauvijek napustilo našu zemlju, borci su dobijali batine, a sirotinja rovila po kontejnerima – ja sam za to vrijeme participirao na uspostavi sistema sigurnosti i bezviznog režima BiH i pisao svoje knjige, jer moderna demokratska država se gradi naukom i znanjem, a ne pljačkom. Bosna i Hercegovina ima svoju prespektivu, jer to je zemlja dobrih ljudi i velikih prirodnih potencijala! Pozivam građane da izađu na izbore i biraju nove ljude – te da tako spasimo našu državu od nestanka, a svoje porodice od siromaštva i prinudnog raseljavanja širom svijeta.”