Taekwondo savez BiH uručio je specijalnu plaketu Fahrudinu Adiloviću

TAEKWONDO SAVEZ BiH URUČIO SPECIJALNU PLAKETU ČLANU TAKEONDO KOLEKTIVA BOSNA FAHRUDINU ADILOVIĆU ZA POSTIGNUTE REZULTATE U 2020 GODINI!!


Dana 06.02.2021 godine u organizaciji Taekwondo saveza BiH održan je trenerski i sudački seminar za trenere i sudije taekwondo sporta u BiH. Prije samog oficijelnog početka seminara, Taekwondo savez Bosne i Hercegovine uručio je specijalnu plaketu našem Fahrudinu Adiloviću za osvajanje zlatne medalje na klupskom Evropskom prvenstvu u Zagrebu i Europskom kadetskom prvenstvu u Sarajevu.
Također zahvaljujući osvojenim bodovima sa europskih prvenstva, Fahrudin Adilović zauzeo je drugo mjesto na Europskoj listi i treći na svjetskoj listi u kategoriji kadeta -57 kg što je veliki uspjeh za naš TKD Kolektiv Bosna i taekwondo sport u BiH.

Ispred Taekwondo kolektiva Bosna trenerskom seminaru su pristupili :

  • sudačkom seminaru : Naida Durak i Anesa Pulo.
  • trenerskom seminaru : Kajević Edin 5 dan, Kajević Almin 4 dan, Ahmetspahić Kerim 2 dan.

  • Naši predstavnici su prošli uspješno seminar i stekli licence za 2021. godinu i spremni su da svoje prenesu na naše članove i takmičare a kako bi nastavili sa vrhunskim sportskim rezultatima!

Nadamo se da će sa dobrim rezultatima nastavit i u ovoj 2021. godini! 

VAŠ TAKEONDO KOLEKTIV BOSNA!!