Tabhanska (Tabačka) džamija u Visokom

Tabhanska ili Tabačka džamija u Visokom nalazi se na lijevoj obali rijeke Fojnice u centru Visokog i proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
Tačna godina izgradnje se ne zna, ali pretpostavlja se da je izgrađena najkasnije u prvoj polovini 17. vijeka. Prvobitna džamija je tokom istorije nekoliko puta stradala, a uzroci njenog uništenja bili su uglavnom požari, koji su zahvatili Visoko početkom 18. vijeka, i velike poplave. Posljednja poplava desila se 1871. godine kada je rijeka Fojnica odnijela i tabhanu i stupe i džamiju. Nakon poplave, 1872. godine izgrađena je džamija u današnjem obliku.

Snimak napravljen 22. maja 2020. godine.
Snimak – Bojan K.

Neven Krajisnik