Tabhanska džamija: Tribina “Srednji put”

Medžlis IZ Visoko
Džematski odbor Tabhana

TRIBINA U TABHANSKJ DŽAMIJI

Predavač: mr Senad Ćeman
(direktor Centra za dijalog – Vesatijja Islamske zajednice u BiH)

Tema: SREDNJI PUT

Utorak, 1. novembar 2016. godine, poslije jacije namaza