Svjetski dan socijalne pravde

Ujedinjeni narodi su 2007. godine su donijeli odluku da se 20. februar obilježava kao Svjetski dan socijalne pravde budući da se socijalni razvoj mora temeljiti na pravdi, solidarnosti i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života.

Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvenoj zaštiti, kao i primjene ljudskih prava u svim područjima života. Bosna i Hercegovina je po Ustavnom određenju socijalna država.

Samim tim smo svi pozvani pridonijeti socijalno pravednom društvu u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala, te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života. Nažalost, društvo u kojem trenutno živimo i radimo je daleko od postulata socijalne pravde.

U Bosni i Hercegovini je sve veći broj onih koji svakodnevno doživljavaju nepravdu kako na radnom mjestu, tako i u svakodnevnom životu. Društvo je duboko raslojeno na mali broj prebogatih među kojima je dosta onih koji su na sumnjiv način došli do bogatstva, nerijetko preko leđa radnika i većinu onih koji svakog mjeseca gledaju kako da podmire i najosnovnije životne potrebe.

Svjetski dan socijalne pravde prilika je da ponovo naglasimo značaj posvećenosti razvoju i pružanju novih socijalnih usluga za posebno ranjive društvene skupine i pojedince. Prema privremeno ili trajno socijalno ugroženim društvenim skupinama i pojedincima, treba i nadalje graditi odnos koji izražava stalnu brigu o njima i ne dovodi ih u položaj da se osjećaju nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.

Zato, vrijeme koje je pred nama moramo usmjeriti prema odgovornosti za društvo u kojem je čovjek na prvom mjestu, za društvo socijalne pravde i jednakosti.

Press SSS BiH