Svjetski dan osoba s cerebralnom paralizom

U svijetu živi oko 17 miliona osoba s cerebralnom paralizom. Osobe s cerebralnom paralizom često su “nevidljive” u društvu i isključene iz zajednice.

Cerebralna paraliza je kompleksan invaliditet koji zahtjeva interdisciplinaran pristup. Ne postoji jedan uzrok cerebralne paralize, već se radi o nizu prenatalnih, perinatalnih ili postnatalnih uzroka koji dovode do oštećenja mozga. Prevencija cerebralne paralize moguća je u razvijenim zemljama ako majka i dijete imaju pristup dobroj medicinskoj njezi te ako lijekari imaju pristup novim informacijama i alatima. Dijagnoza se najčešće postavlja kasno, jer ne postoji test za dijagnostiku, što ugrožava mogućnost ublažavanja posljedica cerebralne paralize. Najveća poteškoća je dostupnost uslugama i terapiji, čak i kada je dijagnoza postavljena na vrijeme, može dovesti do pogoršanja stanja.

Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s cerebralnom paralizom nije dovoljan samo pristup, već i podrška tokom učenja i savladavanja zadataka. Ključ uspjeha je u educiranju asistenata i profesora koji će osigurati da svaka osoba dobije obrazovanje kakvo zaslužuje. Edukacije nakon školskog obrazovanja su također bitne, kao što su specijalizirani treninzi za pomoć u pronalaženju posla, pristup internetu i sl.

Oktobar za njih protiče u znaku obilježavanja datuma značajnih za osobe s cerebralnom paralizom i njihove porodice (6. oktobar – Svjetski dan osoba s cerebralnom paralizom,  17. oktobar – Dan osoba s cerebralnom paralizom FBiH).