Svjetski dan hrane: U ovom trenutku 600 miliona ljudi u svijetu gladuje!

Ujedinjene nacije danas obilježavaju Svjetski dan hrane, 16. oktobar. U ovom trenutku 600 miliona ljudi u svijetu gladuje

Danas se obilježava svjetski dna hrane: Glavna poruka- UZGAJAJMO HRANU


U spomen na dan osnivanja Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), 16. oktobra se širom svijeta obilježava Svjetski dan hrane. Ove godine ujedno se obilježava 75. godišnjica osnivanja FAO-a. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane je „Uzgajajmo, njegujmo, održavajmo. Zajedno. Naše akcije su naša budućnost.“

U povodu Svjetskog dana hrane 2020, FAO poručuje da je globalna zdravstvena kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 vrijeme za razmišljanje o stvarima koje istinski cijenimo, kao i o našim osnovnim potrebama. Ovaj neizvjesni  period potaknuo je mnoge da obnove zahvalnost za hranu koju neki uzimaju zdravo za gotovo, dok je drugima uskraćena.

Prema procjeni FAO-a, oko 600 miliona ljudi u svijetu gladuje, što je povećanje za 10 miliona u odnosu na 2019. godinu. Pandemija COVID-19 mogla bi taj broj uvećati za još 83-132 miliona ljudi, u zavisnosti od scenarija ekonomskog rasta.

S druge strane, na godišnjem nivou otprilike 14% hrane proizvedene za ishranu ljudi propane na putu od mjesta proizvodnje do faze veleprodaje. Dodatni gubici hrane nastaju u maloprodaji i u samim domaćinstvima.

Stoga FAO poziva na globalnu odgovornost kako bi se pomoglo cijeloj populaciji, posebno najranjivijoj, da se oporavi od krize i da se prehrambeni sistemi učine otpornijim i snažnijim kako bi se mogli oduprijeti sve većim promjenama i klimatskim šokovima, te kako bi mogli pružiti pristupačnu, održivu i zdravstveno ispravnu hranu za sve i pristojna sredstva za život zaposlenim u prehrambenim sistemima.

To zahtijeva bolju socijalnu zaštitu, inovacije, digitalizaciju i održive poljoprivredne prakse kojim će se očuvati prirodni resursi na Zemlji, naše zdravlje i klima. U tome svi imamo ulogu, i to kroz povećavanje zahtjeva za nutritivnom hranom tako što ćemo birati zdravu hranu, očuvanje održivih navika te pridruživanje globalnim naporima za solidarnost, unatoč ovim neizvjesnim vremenima.

Pandemija je mnoge podskatla da kreiraju svoje male bašte i da na taj način osiguraju zdravu hranu za sebe i svoju porodicu.

POLJOPRIVREDA

Jedan od odnovnih temelja ljudske civilizacije je poljoprivreda. Najznačajnija uloga poljoprivrede u današnje vrijeme je rješavanje problema gladi za milione pothranjenih ljudi, većinom u ruralnim područjima. Jedini način rješavanja ovog problema za njih je da sami proizvedu dovoljno hrane ili da imaju dovoljno novca kojim bi tu hranu kupili Najizvjesniji način zarade u ruralnim područjima upravo je zarada proizvodnjom hrane i ostalim djelatnostima poljoprivrednog sektora.

Na Svjetskom samitu o hrani održanom u Rimu 1996. godine, kao i pet godina kasnije, 2001. godine, svjetski čelnici zavjetovali su se da će do 2015. godine broj gladnih smanjiti na pola, no danas vidimo da se to nije ostvarilo. Program Ujedinjenih naroda Ciljevi milenijskog razvoja, obavezuje svjetske vođe smanjivanju ekstremnog siromaštva i gladi do 2015. godine za pola, te osiguravanju održivosti okoline.

Svjetski dan hrane na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini pruža mogućnost za razvoj dijaloga i unapređivanje solidarnosti.

buka