Svi oni koji ne nose masku i ne pridržavaju se novih mjera, morat će PRAVO U ZATVOR!

PO NAREDBI KRIZNOG ŠTABA: Svi oni koji ne nose masku i ne pridržavaju se novih mjera, morat će PRAVO U ZATVOR!

Svi oni koje inspekcija u narednom periodu uhvati da ne poštuju preporuke o zdravstveno-epidemiološkoj zaštiti, mogli bi završiti u zatvoru.

Naredba koju je jučer usvojio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, donijela je i jednu bitnu novost u odnosu na dosadašnja pravila ponašanja u uslovima epidemije koronavirusa, a odnosi se na kažnjavanje. Do sada su nadležni inspekcijski organi izricali upozorenja ili, u najgorem slučaju, novčane kazne za one koji ne poštuju preporuke Ministarstva zdravstva FBiH.

– Posljednjom donesenom naredbom svim kantonalnim inspekcijskim upravama, kao i nadležnim inspektoratima u kantonima, gradovima i općinama naređeno je da neprestano provode kontrole poštivanja svih do sada donesenih preporuka, ali i da, u skladu sa svojim nadležnostima, umjesto samo novčanih kazni, pokreću krivične prijave protiv počinitelja koji ne poštuju do sada donesene preporuke – kazao nam je pomoćnik ministra zdravstva FBiH Goran Čerkez.

Prema njegovim riječima, osnovne mjere zdravstveno-epidemiološke zaštite koje su na snazi su nošenje maski u zatvorenim prostorima, kao i na otvorenom, ako nije moguće osigurati distancu od barem dva metra, održavanje socijalne distance te pojačana higijena ruku.

Osim toga, donesen je i niz drugih preporuka koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata, vrtića, javnog prijevoza, tržnih centara, uslužnih djelatnosti, muzeja, galerija, kina, hotela, stomatoloških ordinacija. Također, još su na snazi preporuke za državljane BiH, kao i za strance koji ulaze u našu zemlju, kao i preporuke za rad stedentskih domova i ustanova za trajni smještaj osoba. Na snazi su i preporuke o organizovanju i održavanju proslava, kao i sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Podsjećamo, za sve poslovne subjekte na snazi je preporuka da uposlenici neprestano moraju imati maske na licu, da moraju postojati dezinfekcijske barijere, kao i sredstva za dezinfekciju ruku na ulazu, te da se objekti moraju redovno dezinfikovati.

U ugostiteljskim objektima stolovi moraju biti razmaknuti najmanje dva metra, odnosno ako je udaljenost manja između stolova, ne smije biti stolica. Korisnici prilikom bilo kakvog kretanja moraju imati masku na licu, a mogu je skinuti samo kada sjede za stolom. Zabranjeno je usluživanje za šankom.

U javnom prijevozu se mora osigurati distanca između putnika, a zabranjeno je da bilo ko od putnika stoji.

Sve do sada donesene preporuke mogu se naći na internet-stranici Federalnog ministarstva zdravstva.

Što se tiče kazni, prema Krivičnom zakonu FBiH, tačnije članu 225, maksimalna zapriječena kazna za nepoštivanje preporuka i naredni nadležne institucije u vezi sa sprečavanjem prenošenja zaraznih bolesti iznosi do jedne godine zatvora. Samo u slučajevima da se utvrdi kako je prekršaj izvršen iz nehata, maksimalna kazna iznosi šest mjeseci zatvora.

SB