Sve što tražimo je dijalog suprotno diskriminaciji

Obespravljeni visočki ugostitelji: Sve što tražimo je dijalog suprotno diskriminaciji

Nakon što se bar na trenutak učinilo da se situacija oko problema sa obespravljenim visočkim ugostiteljima smirila jučer je isti problem ponovo aktueliziran, a povod je objava famoznog “PROGRAMA” koji je skrivan i kao takav bio nedostupan puna tri mjeseca da bi se jučer pojavio na zvaničnoj web stranici Općine Visoko. Taj PROGRAM je zapravo i glavni kamen spoticanja u priči na relaciji Općina i kultne ljetne bašte selektivno odabrane, a kojima se pokušava prekinuti tradicija stara preko dvadeset godina.

Kako ističu visočki ugostitelji oni su direktno oštećeni jer njima se na ovaj način osporava pravo na rad. Kako kažu uredno isplaćuju sve namete prema Općini cijelu godinu dana, na taj način pune budžet, a kada dođe ljeto gdje je glavnina prihoda od ljetnih bašti po novom PROGRAMU njima je to pravo oduzeto. Ovdje se radi o ugostiteljskim objektima Caffe Karo, Caffe Hammer (Ripli), Pizzeria Milano, Don Padrino, Mala Group, Gelato Caffe, Tabhana.

Bez obzira što nije bilo tehničko urbanističkih smetnji (III stav program) da bašte rade na starim lokacijama kao i do sada, diskriminacija je evidentna, jer postoje objekti kojima su lokacije pridodate, a sa “7 žigosanih” se nije ni razgovaralo.

Sve je počelo još u martu mjesecu sjednicom OV Visoko kada je sa dnevnog reda povučena ova tačka u momentu kada je bilo evidentno da ne postoji većina koja bi je izglasala. Zatim su se iz vlasti pozivali na famozni PROGRAM od 23.05. koji je javno objavljen tek jučer. U međuvremenu u prvoj sedmici juna ugostitelji su dobili RJEŠENJA, tačnije odbijenice ili zahtjeve za izmještaj. Izmještaj za koji ih niko nije pitao da li se slažu s njim. Nakon toga skupina obespravljenih ugostitelja se udružila i zvanično zatražila razgovor sa načelnicom općine. Dolazili su u zgradu Općine i nikad nisu bili primljeni na razgovor. Najviše što su uspjeli jeste da ih 29.06. primi Amila Koso ( u kojoj ulozi ni oni ne znaju), a zatim su razgovarali i sa Nidžarom Hadžiomerović šeficom u službi za urbanizam. Oba razgovora nisu dala željeni rezultat.

Nakon sedam dana igranja gluhih telefona ugostitelji se odlučuju za pokretanje potpisivanja peticije građana i saopštenja za javnost. U kratkom roku su prikupili preko 2.000 potpisa, poseban kuriozitet je u tome što se među potpisnicima nalazi i 13 aktuelnih vijećnika. Međutim ni na ovu činjenicu odgovora nije bilo. Interesantno je da obespravljeni ugostitelji samo zahtijevaju razgovor i dijalog s ciljem pronalaženja kompromisa.

U međuvremenu desila se i sjednica Komisije za statut i propise (06.07.) koju sačinjava sedam članova i kojom predsjedava Mirza Bukić (ASDA) a koja je trebala da razmotri žalbe koje su ugostitelji uputili ranije. Komisiju sačinjavaju: Mirza Bukić, Izet Smajević, Aida Zerdo, Emina Ihtijarević, Nevzeta Begić, Salih Purišević, Nermin Šećo. Rezultat i zaključke te Komisije još niko nije vidio, a diskriminirani ugostitelji su tim povodom poslali zvanično i urgenciju 13.07. s ciljem dobijanja zvaničnog odgovora na osnovu kojeg imaju namjeru da pokrenu Upravni spor, podnesu krivičnu prijavu i sve prijave OSCE-u. Vrhunac apsurda leži u činjenici da je Komisija za statut i propise odbila žalbe jer su bile upućene na Rješenja a ne na PROGRAM koji do jučer niko nije ni vidio dok nije objavljen na zvaničnoj općinskoj web stranici. I nakon ovih dešavanja ugostitelji su i dalje zahtijevali samo sastanak sa načelnicom koji se još uvijek nije desio.

Iz Općine još ranije su se pozivali na raznorazne zloupotrebe od strane ugostitelja, a da pri tome nikad zvanično nije objavljeno o kakvim tačno zloupotrebama se radi. Interesantno je i to da bi neki ugostitelj mogao aplicirati za predstojeću sezonu prethodno mora imati izmirene obaveze za prethodnu sezonu. I to nisu bile smetnje u ovim slučajevima.

U našem razgovoru sa predstavnicima 7 ugostitelja koji se nalaze u skupini žigosanih oni ističu da se ovdje radi o 35 uposlenika koji zarađuju hljeb radeći u njihovim ugostiteljskim objektima i sve što traže jeste razgovor i odgovore na pitanja zašto se pravilo zabrane korištenja ljetnih bašti odnosi samo na njih sedam i zašto po istim pravilima to ne važi za kompletan grad?

Na kraju obespravljeni ugostitelji željeli su iskoristiti priliku da se zahvale svim građanima koji su potpisali peticiju i koji se na taj način suosjećaju sa učinjenom im nepravdom, a također riječi zahvalnosti su uputili onim vijećnicima koji su potpisali peticiju kao i članovima Komisije za statut i propise Mirzi Bukiću i Emini Ihtijarević koji su glasali u interesu svih uposlenih u pomenutim ugostiteljskim objektima.

Mi samo želimo da radimo i naše jedino pitanje je zašto nam ne dozvoljavate da radimo u trenutku zabrane saobraćaja kada je cijela ulica trotoar.

Visoko.co.ba