Sutra 30. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 30. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

31.05.2019. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati. 

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog privremene Statutarne odluke Grada Visoko

    IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

3. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana “Centar 3-I” Visoko

     IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4.  Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar 3-I” Visoko

     IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5.  Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta  Sebilj Visoko

     IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6.  Prijedlog odluke o provođenju Urbanističkog projekta  Sebilj Visoko

     IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godina

     IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020.godina

    IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

9. Informacija o razvoju turizma na području Općine Visoko u 2018.godini i prijedlog  mjera  i aktivnosti za unapređenje  turističkih sadržaja  sa osvrtom  na “Strategiju razvoja turizma Općine Visoko 2016-2024 ”      

     IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

10. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2019. godinu

      Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2018. godini

      -JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

      -JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

      -JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice,Suada Koljenović, predstavnik Općine u Skupštini javnih preduzeća , direktori i predsjednici nadzornih odbora javnih preduzeća

 11. Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal: https://www.dropbox.com/sh/x2fqipyehi6ijqj/AABBq3rlQz12ZeBeWX2nylpIa?dl=0  

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 28.05.2019.15:30
2.Komisija za društvene djelatnosti 28.05.2019.16:00
3.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 29.05.2019.15:00
4.Komisija za statut i propise 29.05.2019.16:00

Napomena: Molimo Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.