Suša Commerce u trećoj prodaji kupio “Konfekciju” za 1.101.000KM

2644
Nakon što je prošlu prodaju poništio Sud zbog male cijene koja je bila 500.000KM danas je održana i treća prodaja dijela KTK Visoko poznatog kao “Konfekcija”. Prijavilo se osam ponuđača, a kupac je ponovo bio isti kao i prošli put, Suša Commerce d.o.o. Visoko sa najvećom ponudom od 1.101.000KM.
Podsjećamo, krajem februara u Općinskom sudu Visoko održano je ročište u pravnoj stvari KTK Visoko kojem je predsjedavala sudinica Amira Merdić. U ovom KTK slučaju radilo se o trećem dražbenom ročištu za prodaju tzv. “Konfekcije” koju je na kraju kupio najbolji ponuđač Suša Commerce iz Visokog.
Predzadnjeg dana mjeseca marta Općinski sud u Visokom i sudija Amira Merdić donijeli su Zaključak o ponovnom trećem ročištu za prodaju nekretnine. U prvoj tačci ovog zaključka navodi se kako je odbijena ponuda tada najpovoljnijeg ponuđača Suša Commerce d.o.o. Visoko za kupovinu nekretnina izvršenika upisanih u zk.ul.br. 964 k.o. Visoko po cijeni od 500.000KM kao prenisko postavljena u odnosu na procijenjenu vrijednost.
Današnjom najnovijom prodajom Suša Commerce je postao vlasnik ovog dijela KTK Visoko, a već ranije ista firma je kupila i dio KTK u Prijekom za 3,1 milion KM.

 

Komentari

komentara