Suša Commerce: Na prostoru nekadašnjeg KTK Visoko predviđen moderan stambeno-poslovni kompleks (FOTO)

Na ušću rijeka Bosne i Fojnice u Visokom predviđena je gradnja stambeno-poslovnog kompleksa KTK Flow, a investicija dolazi od Suša Commerce-a. Pozicioniran u centralnoj gradskoj zoni, na prostoru nekadašnjeg Kožarsko-tekstilnog kombinata (KTK), osmišljen je idejama arhitektonskog studija Sinteza, takođe iz Visokog.

Kako su eKapiji rekli iz Sinteze, društveni i istorijski kontekst, kao i prirodne prostorne karakteristike su bili osnovni projektantski inputi pri kreiranju izgleda ovog kompleksa.

Projektovani objekti prate prirodne granice parcele i prilogođavaju se terenu, formirajući dvije prostorne cjeline unutar kompleksa. Flow označava protok, tok, redoslijed događaja i stanje. Koncept se bazira na prilagođavanju rješenja obala rijeka i njihovom protoku. Forme objekata prate obale, a projektovani mostovi povezuju obale omogućavajući nesmetan tok pješačkih i biciklističkih staza. Forme objekata, šetnica, urbanog mobilijara i hortikulturalnog rješenja baziraju se na osnovnom konceptu rješenja.

Iz Sinteze su rekli da je u toku usvajanje regulacionog plana kao korak ka realizaciji ove investicije.

Kompleks KTK se sastoji od više stambeno-poslovnih jedinica organiziranih oko dva trga. Centralna i akcentna tačka prostora je dimnjak stare tvornice, a omogućene su vizure iz gradske jegre prema kompleksu. Stambeno-poslovni kompleks je projektovan kao pješački prostor, a stacionarni saobraćaj je u planiran u podzemnim etažama.

Kompleks KTK smješten u samom srcu grada ima priliku da postane savremeni centar Visokog, mjesto okupljanja građana i novi simbol Visokog, kažu iz Sinteze.

– Prateći princip kompaktnog grada kompleks KTK se formira miješanjem različitih funkcija i programa. Predviđaju se dodatne stambene jedinice, kao i zona stambeno-poslovnih objekata uz samu obalu rijeke. Kako bi se iniciralo što intenzivnije korištenje i ovog dijela naselja, kao i uopće korištenje ove obale rijeke dodaju se dodatne komunikacije u vidu pješačkih mostova. Projektovana su tri mosta koji uzajamno povezuju obale. Na susjednim obalama nalaze se šetnice sa igralištima i zeleni pojas uz rijeku koji ima potencijal da postane gradski park – pojašnjavaju iz Sinteze.

Naselje je obogaćeno i zelenim pojasom koji se iz padinskog dijela spušta do same rijeke. U centralnom dijelu stvaraju se trgovi (donji i gornji) i zadržava se postojeći dimnjak starog kompleksa, koji je simbolička poveznica novo projektovanog rješenja i dosadašnje namjene ovog prostora. Osim dimnjaka projektovan je muzej kožarstva. Projektovani objekti se kroz svoju materijalizaciju također povezuju sa industrijski kompleks KTK, prožimajući novo i staro i nastojeći ostvariti kontinuitet u korištenju prostora, prolagođenog novim potrebama i sadržaju.

ba.ekapija.com

Foto: Sinteza Visoko