Sud poništio prodaju “Galanterije” koju je Grad Visoko prodao za 156.000KM

Kako piše visoko.co.ba, Općinski sud u Visokom poništio je prodaju “Galanterije” (KTK imovine) u centru grada, preko puta Elektrodistribucije Visoko

Općinski sud u Visokom, sudija Vesna Latinović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Grad Visoko, po Gradskom pravobranilaštvu Melini Hodžić Travančić (ranije Općina Visoko po pravobraniocu), protiv izvršenika KTK cld Visoko, radi izvršenja, v.sp. 16.426,80 KM, zatim istog tražioca izvršenja iz pridruženih predmeta broj: 41 0 Ip 061549 17 Ip 2, protiv istog izvršenika, radi izvršenja na istim nekretninama, v.sp.9.267,16 KM, i broj 41 0 Ip 047360 19 Ip 2, v.sp.25.131,60 KM, van ročišta, donio je dana 24.12.2019.godine slijedeći ZAKLJUČAK.

I. Prva prodaja predmetne nepokretnosti održana dana 23.12.2019.godine se oglašava nevaljanom.

OPŠIRNIJE