NaslovnicaLokalne TemeSud poništio ...

Sud poništio prodaju “Galanterije” koju je Grad Visoko prodao za 156.000KM suprotno volji Srpske pravoslavne crkve

I dok se u zvaničnom Visokom jalovo trude da javnosti prikažu lažnu sliku tolerancije i suživota kad se kamere pogase a slike sa društvenih mreža i mladi fudbaleri FK Crvena Zvezda odu u uspomene, visočka stvarnost pokaže pravo lice. Na pitanje koje nam je upućeno iz krugova bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi o tome da li je zgrada “Srpski dom Prosvjete”  ili tzv. “Galanterija” prodata sudskim putem za 156.000KM odlučili smo provjeriti ovu informaciju. Saznali smo da je sporna nekretnina prodata, ali i da je prodaja kasnije poništena.

Naime, Općinski sud u Visokom, sudija Vesna Latinović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Grad Visoko, po Gradskom pravobranilaštvu Melini Hodžić Travančić (ranije Općina Visoko po pravobraniocu), protiv izvršenika KTK cld Visoko, radi izvršenja, v.sp. 16.426,80 KM, zatim istog tražioca izvršenja iz pridruženih predmeta broj: 41 0 Ip 061549 17 Ip 2, protiv istog izvršenika, radi izvršenja na istim nekretninama, v.sp.9.267,16 KM, i broj 41 0 Ip 047360 19 Ip 2, v.sp.25.131,60 KM, van ročišta, donio je dana 24.12.2019.godine slijedeći ZAKLJUČAK.

I. Prva prodaja predmetne nepokretnosti održana dana 23.12.2019.godine se oglašava nevaljanom.

Stavlja se van snage Zaključak suda o proglašenju prodaje predmetne nepokretnosti najpovoljnijem ponudaču Muzuri d.o.o.Visoko s ročišta od dana 23.12.2019.godine.

II. Nalaže se tražitelju izvršenja da u roku od 15 dana u spis suda dostavi dokaz o tome da su objekti izgrađeni na kč.broj 780 upisano u zk.ul.broj 962 KO Visoko a što u naravi čini:

-poslovna zgrada u privredi 2, pov. 159m2,

-pomoćna zgrada u privredi 5, pov.51m2,

-poslovna zgrada u privredi 1, pov.303m2

-pomoćna zgrada u privredi 3, pov.09m2,

-pomoćna zgrada u privredi 4, pov.23m2, upisane kao vlasništvo izvršenika, u skladu s članom 70.ZIP-a.

Nakon dostavljanja traženog u nastavku postupka sud će zakazati ponovo ročište za prvu prodaju.

  • O b r a z l o ž e nj e

Na ročištu za prvu prodąju nepokretnosti upisanih u zk.ul.broj 962 KO Visoko sud je donio zaključak o proglašenju prodaje predmetnih nepokretnosti najboljem ponudaču Muzuri d.o.o.Visoko.

Razmatrajući van ročišta stanje zemljišne knjige, naime izvršenik je na kč.broj 780 zv.Čaršija upisana u zk.ul.broj 962 KO Visoko, upisan sa trajnim pravom korištenja zemljišta, a Općina Visoko sa pravom raspolaganja, dok iz stanja zemljišne knjige nema dokaza da izvršenik ima i pravo vlasništva na sljedećim objektima poslovna zgrada u privredi 2, pov.159m2, pomoćna zgrada u privredi 5, pov.51m2, poslovna zgrada u privredi 1, pov.303m2, pomoéna zgrada u privredi 3, pov.09m2, pomoćna zgrada u privredi 4, pov.23m2.

Imajući u vidu gore iznijeto, sud je primjenjujući odredbu člana 70.Zakona o izvršnom postupku, odlučio kao u izreci, te naložio tražiocu izvršenja da dostavi sudu dokaz o vlasništvu izvršenika na objektima koji u izgrađeni na predmetnoj parceli, kako bi sud u nastavku postupka zakazao ponovo ročište za prodaju.

Ponuđačima Muzuri d.o.o.Visoko i Hodžić Zineti se uplaćeno osiguranje vraća.

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

Podsjećamo, iako je nesporno trajno pravo korišćenja KTK Visoko na lokalitetu fabrike Galanterije u centru grada, preko puta Elektrodistribucije Visoko, Općina je dugi niz godina naplaćivala veoma visoku kiriju neuvažavajući činjenice.

Čak je na osnovu presude po tužbi za zakupninu prostora, na kojem KTK Visoko ima pomenuto pravo pokrenula prodaju zgrade, uz činjenicu da je poslije višegodišnjeg spora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koja je tužbom željela dokazati vlasnička prava na pomenutoj lokaciji, KTK Visoko uspio dokazati svoja vlasnička prava.

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.