Stvoreni preduvjeti za brži razvoj općine Visoko

HISTORIJSKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO: STVORENI PREDUVJETI ZA BRŽI RAZVOJ OPĆINE VISOKO

Općinska načelnica mr.sci Amra Babić jučer je prisustvovala 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj u Velikoj sali na kojoj su usvojene ključne tačke dnevnog reda za razvoj općine Visoko.
Pomenute tačke su: Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016 – 2034. godina, Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016 – 2034. godina, Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Ozrakovići, Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana Ozrakovići i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Sebilj” Visoko.
Usvajanjem ovih tački dnevnog reda načelnica Babić izjavila je da su stvoreni uvjeti za brži razvoj općine Visoko, kao što je turistička zona Ravne, zatim riješeno je dugogodišnje pitanje gradnje na području bivše kasarne, pitanje gradnje na lokalitetu firme KTK Visoko, pitanje obnove “Sebilja” Visoko , kao i poslovne zone Ozrakovići, te dodala: „Konstatujem da nakon tri godine od kako smo izradili Regulacioni plan poslovne zone Ozrakovići, od danas Općina Visoko ima dokument koji je nužno potreban da Općina aplicira za donatorska sredstva, a sve u cilju razvoja poslovne zone Ozrakovići. Sve do danas nismo imali definisanu namjenu objekata koji se mogu graditi u ovoj zoni, kao ni druge tehničke uvjete. Zato, od danas Visoko zvanično ima poslovnu zonu Ozrakovići za koju ste vi zaslužni.“
U završnoj riječi, Općinska načelnica mr. sci Amra Babić se zahvalila vijećnicima na saglasnosti i donošenju ključnih odluka za razvoj općine Visoko i ovom prilikom pozvala investitore da grade bolje Visoko za sve nas.

Press Općine Visoko