Studenti Fakulteta uprave na praksi u Općini Visoko

Nastojeći slijediti savremeni razvoj javnog sektora i učestvovati u osposobljavanju novih kadrova u organima uprave, Općina Visoko od prošle godine ostvarila je saradnju sa Fakultetom uprave u Sarajevu. Ovom saradnjom omogućeno je obavljanje prakse za studente završne godine prvog ciklusa sa područja općine Visoko. U okviru studentske prakse, četiri studenta sa Fakulteta uprave, proveli su pet radnih dana u Općini Visoko i stekli praktično radno iskustvo. Studenti koji su obavljali praksu u Općini Visoko bili su: Belmin Softić, Hanka Omanović, Emina Trako i Amila Spahić.

Press Općine Visoko

visoko.gov.ba