Streljački klub "Visoko" Visoko

Streljački-klub-“Visoko”-Visoko-300x225Streljački klub “Visoko” Visoko

Streljački sport, kao jedan od „bazičnih“ sportova u Visokom ima dugu tradiciju, a svoje prve nagovještaje ima kroz gađanja austrougarske vojske na prostoru sadašnjeg strelišta „Osijela“ i platou Ravne. Još 1910. godine je streljaštvo bilo sastavni dio tadašnjih sokolskih takmičenja. U „Sokolskoj brošuri“ izdatoj povodom otvaranja Sokolskog doma u Visokom čitamo da su streljačka takmičenja održavana sve do Prvog svjetskog rata. 1936. god. vojno lice, narednik Crnomarković je okupio nekoliko članova – Velimira Stanišića, Ibru Vražalića, Milu Vasiljević i još nekoliko strijelaca koji su prakticirali gađanje vojničkom puškom na lokalitetu Ravni, jedan puta sedmično sve do 1940. godine. Ponovo je rat, Drugi svjetski rat, prekinuo te aktivnosti. 1948. godine je od Narodnog odbora Visoko dobijena finansijska pomoć u iznosu od 10 000 dinara pa su Hasan Šahinović i Sulejman Hadžimehmedagić u Starom groblju napravili jednostazno „Strelište“ za vojničku pušku. Hasan Šahinović u ulozi referenta Sreskog fiskulturnog odbora je dao prijedlog da se izuzme oružje zaostalo iz rata i počne baviti sportskim streljaštvom. Takav vid streljaštva vojničkim puškama prakticirao se sve do 1950. godine. Abdulah Čolić, povjerenik odjeljenja Narodne odbrane opštine Visoko dao je 1962. godine prijedlog da se organizuje družina za sportsko bavljenje streljaštvom i kao vođa Sekcije streljaštva prenosio stručno znanje oficira i doprinio da se o visočkom streljaštvu čuje i van granica opštine Visoko. 1966. godine službeno se registruje klub. Aktivisti i takmičari u to vrijeme su bili Vjeko Radić, Hasan Herić, Latif Burić, Žarko Marković, Ilija Gavrić, Mustafa Čakić, Vojo Planinac, Rajko Skenderija, Mustafa Skopljak, Miroljub Adamović, Sulejman Sokić, Duško Milinković, Nedžad Muzaferija, Emsud Gazibera, Mijo Mateša, Mustafa Omanović, Dževad Sirćo, Mustafa Lomigora, Ibrahim Čabaravdić, Midhat Burić, Dragica Radić, Sadeta Kerkez, Vesna Vukoja, Jasna Pašić, Jasna Husremović, Hedija Čabaravdić itd. 1968. godine je počela izgradnja današnjeg strelišta „Osijela“. Ono je izgrađeno 1969. godine za discipline malokalibarskog oružja 50 metara, a postavljeno je i pet automatskih linija za discipline zračno oružje 10 metara. Vjeko Radić je postavljen za stručnog rukovodioca strelišta. U vrijeme kada se dešavao ubrzani tazvoj TI „Vitex“ (1970-1974.), kao stručni tekstilni kadar u „Vitex“ su došli Ivan Strelec (Nova Ves), reprezentativac u disciplini puška i August Kunej (Varaždin), reprezentativac u disciplini pištolj. Uključili su se u rad sreljačke družine i svojim iskustvom i znanjem dali značajan doprinos razvoju streljačkog sporta. Ubrzo je stasala značajna generacija visočkih strijelaca – Zoran Maksimović, Nenad Toljević, Besim i Izet Zubanović, Sabit Burgijašević, Čedo Pantelić, Namik Ruvić, Natas i Mustafa Šahinović, Ibrahim Oruč, Mustafa i Muhamed Husomanović, Nihad Pašalić, Nevenka Damjanović. 1983. godine stručno vođstvo u streljačkoj družini dodijeljeno je Zoranu Maksimoviću. Pored već afirmisanih strijelaca stasaju Samir Užičanin, Mladen Lazić, Ljubiša Cvjetković, Mirza Buza, Halid Žoljić, Indira i Jusuf Salihović, Midhat Šabić, Efraim Gurdić, Rabija Subaša, Magbula Šalaka u disciplinama puška te Nijaz Šahinović, Mugdim Karavdić, Nijaz i Zijad Hamzić u pištoljskim disciplinama. Navedeni strijelci donose veliki broj medalja sa regionalnih, republičkih i saveznih takmičenja sve dok ponovo rat 1992. god. prekine rad družine. Period 1992 – 1995. godine je obilježilo nekoliko takmičenja u gađanju vojničkom puškom i zračnom puškom u okviru Armije BiH (Prvenstvo I korpusa, koji su organizovali članovi našeg kluba kod Lovačke kuće u Smršnici i nastup ekipe na Jubileju 305. jajačke brigade u Kaknju). 1995. godine za stručnog rukovodioca imenuje se Nijaz Šahinović. U veoma teškim vremenima, sa devastiranim strelištem, u nedostatku sredstava, stručnog kadra i takmičara počinje novo razdoblje rada kluba. U klubu aktivno rade ili se takmiče Nijaz Šahinović, Samir Užičanin, Ramo Bulut, Nihad Tatar, Halid Žoljić, Mirnes Podbičanin, Nihad Pašalić, Nenad Toljević, Sabit Burgijašević, Wael Avdović, Adnan Džafić, Mirza Buza, Sabina Gazdić , Merima Mujanović, Aida Zečević, Arijana Hadžić, Amna Nukić, Selma Muzaferija , Evelina Ferhatović, Emir Halilbegović, Emina Pređa, Erna Okanović, Sunita Šteta , Ibrahim Đozić, Adnan Koljenović, Amir Ganija, Adis Mazgić, Tarik Trako, Maja Ištuk, Kenan i Adnan Rizvanović, Emir Hamzić, Harun Begović, Džana Čabaravdić, Mahir Šahinović, Tarik i Ćuprija itd. 7. aprila 2008. godine počinje dogradnja strelišta za zračno oružje kapaciteta 25 streljačkih mjesta i rekonstrukcija malokalibarskog i strelišta za pištolj velikog kalibra i to da bi se ispoštovale potrebe takmičara, razvijenost kluba i propisi za održavanje takmičenja. Današnju okosnicu kluba čine treneri Nijaz Šahinović i Nenad Toljević. Takmičari su Samir Užičanin, Nihad Tatar, Tarik Trako, Adnan Alihodžić, Mahir i Lejla Hadžimehmedagić, Emina Pređa, Erna Okanović, Amar Hajro, Lejla Zerdo, Ramo Bulut, Denin Osmanović, Nihad Džino, Harun i Ejub Begović i niz mladih strijelaca koji stasaju.
Evo i nekoliko najznačajnijih rezultata i nagrada Streljačkog kluba „Visoko“: Prvaci BiH u disciplini zračni pištolj su bili Nijaz Šahinović 1997. i Ramo Bulut 1999. godine. Ekipa juniora zračni pištolj 2008, 2009 i 2010 godine. Za reprezentaciju BiH su nastupili: Samir Užičanin – Evropsko prvenstvo u Minhenu 2000.; Svjetski kup
Milano 1999. zračna puška i Prvenstvu svijeta u disciplini samostrelu St.Veit – Austrija 1999. godine. Nihad Tatar – Evropsko prvenstvo Đer – Mađarska 2004.;
Nijaz Šahinović u Minhenu 1997. u disciplini zračni pištolj; Adnan Džafić i Mirza Buza u Mariboru 1998. u disciplini zračna puška. Državne rekorde su oborili Nijaz Šahinović u disciplini Malokalibarski pištolj 50 metara sa rezultatom 551 krug u Zagrebu 1990. godine, a koji je i danas neprevaziđen u BiH i Nihad Džino u disciplini juniori zračnio pištolj sa 551. krugom postignutim u Mariboru 2009. godine kada je bio pobjednik turnira.

Adresa: Bakračeva bb
Telefon: 032/735 629
e-mail: kontakt@skvisoko.com
Web: www.skvisoko.com

 

www.visocko-oko.co.ba – www.magazinplus.eu