Štrajk uposlenika Općine Vareš

1177

Uposlenici organa uprave Općine Vareš danas stupaju u generalni štrajk, zbog teške ekonomske situacije. Odluku o stupanju u generalni štrajk donijela je Sindikalna organizacija državnih službenika i namještenika općine Vareš, a razlog su neisplaćene plate od 1. januara 2015. godine do danas. Sporazum o stupanju u štrajk u kojem su precizirani uvjeti o obavljanju osnovnih funkcija organa uprave za vrijeme generalnog štrajka Sindikalna organizacija potpisala je s općinskim načelnikom Avdijom Kovačevićem.

Komentari

komentara