Stečajni upravnik u JP RTV Visoko je Ramić Husein iz Zenice

Sud donio rješenje kojim je otvoren stečajni postupak u JP RTV Visoko, stečajni upravnik je Ramić Husein iz Zenice

Visoko.co.ba

 

Općinski sud u Zenici objavio je odluku u vezi sa zahtjevom za pokretanje stečaja u javnom preduzeću RTV Visoko.

Ovaj sud donio je rješenje kojim se otvara stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Javno preduzeće „RADIO I TELEVIZIJA“ d.o.o. Visoko, ul. Hazima Dedića br. 33, Visoko, dana 22.06.2018.godine, u 15:00 sati. Za stečajnog upravnika, sa liste stečajnih upravnika imenovan je Ramić Husein iz Zenice, ul. Prve zeničke brigade 11 A.

Osnivač, Općina Visoko ranije je podnijela zahtjev za stečaj zbog dugovanja preduzeća u iznosu od oko 350 hiljada maraka. Dugovanja se najvećim dijelom odnose na radnička potraživanja za doprinose javnim fondovima.

U međuvremenu, Općinsko vijeće Visoko je uz saglasnost Regulatorne agencije za komunikacije, prava emitovanja prenijelo na Javnu ustanovu Centar za kulturu i obrazovanje, gdje je angažovano 13 uposlenih RTV Visoko dok će šestoro svoj status rješavati u stečajnom postupku.