Šta za Visoko predstavlja 7. april 1945. godine?

831

Visoko danas nema niti jednu ulicu koja se veže za Drugi svjetski rat, pa čak ni ulicu 7. april. Ako nas poredimo sa opštinom Kakanj, koja ima minimalno 15 ulica koja se tiče ljudi, heroja ili događaja iz Drugog svjetskog rata, onda je pitanje koliko Visoko poštuje taj period ili događaj. Nije 7. april samo polaganje cvijeća i druženje sa ljudima od kojih većina nema veze sa 7. aprilom… 7. april je neizbrisiva istorija Visokog, isto kao što su to Ahmet Fetahagić, Šukrija Čakić, Janko Balorda, Meho Džudžo, VFPO, Ognjen Prica i mnogi drugi… Za generacije koje odrastaju u neznanju koje svjesno nameću, 7.april je dan kada je Visoko zvanično oslobođeno od fašizma.

(Foto: Zdenko Antović, nekadašnja ulica 7.april, današnja Aleja)

Komentari

komentara