“Šta nama danas predstavlja 8.mart- politička prava i obrazovanje”

06.03.2018.
U suradnji sa TPO  Fondacijom i O.Š.”Musa Ćazim Ćatić” Veliko Čajno održano  predavanje za nastavnike na temu:” Šta nam danas  predstavlja 8.mart- politička prava  i obrazovanje”.
Predavačice su bile :
– Melika Šahinović  ( TPO Fondacija),
– prof.Ismeta Begić (Predsjednica UŽ “Mozaik” V.Čajno.

Zahvaljujemo se
TPO  Fondaciji ,menadžmentu O.Š.”Musa Ćazim Ćatić” V.Čajno  i nastavnicima učesnicima  na  suradnji  i učešću