NaslovnicaLokalne TemeŠta mladi vij...

Šta mladi vijećnici rade za Visoko?

Ove godine Gradsko vijeće Visoko je dobilo nova lica politike. Mladi ljudi sjede u vijeću i odlučuju u ime svih nas. Odlučili smo napraviti intervju sa četiri mlada političara i vidjeti šta su do sada uradili u vijeću i kakve imaju planove za budućnost, zašto nam preporučuju da se učlanimo baš u njihovu stranku i koliko su zapravo kolegijalni kao predstavnici mladih ljudi.

Razgovarali smo sa Zukanom Belminom (SDP), Ljeskovicom Almirom (SDA), Huremom Nedimom (NES BiH) i Halilović Tarikom (PZP), a njihove odgovore na naša pitanja vam prenosimo u cijelosti.

  1. Šta je vaša stranka do danas uradila u Gradskom vijeću?

“Naš rad u Gradskom vijeću je jedan od načina kako Admir Babić i ja kao vijećnici izabrani sa liste SDP BiH zastupamo interese svih građana Visokog. Budući da nismo dio većine, da nismo vlast, djelujemo upućujući vijećnička pitanja i inicijative koje mogu ali i ne moraju biti prihvaćene. Te inicijative su do sada obuhvatale različite konkretne segmente života: one su se odnosile na poticaje malim biznisima, transparentno raspolaganje budžetskim sredstvima kroz redovno objavljivanje izvještaja o trošnju tih sredstava, tražili smo da se smanji cijena boravka djece u obdaništu čiji roditelji primaju minimalnu platu, tražili smo da su na spisak kapitalnih ulaganja za sljedeću godinu uvrste sanacije ulice Špiljakova, Banjerska, dijela naselja Hlapčevići. Osim toga, predlagali smo i donošenje nekih sistemskih rješenja poput Gender akcionog plana. Kroz vijećnička pitanja zahtjevamo transparentniji rad vlasti u Visokom. Ipak, iako smo fokusirani da u svakom trenutku budemo odgovarajući korektiv vlasti, uvijek podržavamo one akte na dnenvom redu za koje smo sigurni da su zaista u interesu građana.” – Zukan Belmin (SDP)

“Obzirom na loše stanje koje smo zatekli prilikom preuzimanja vlasti, mogu reći da smo veliki broj procesa pokrenuli i već imamo određene rezultate po tom pitanju. Dug od 1.800.000,00KM je skoro u potpunosti vraćen, a sve obaveze koje su nastale u ovoj godini su izmirene. Usvojen je Budžet Grada za koji mogu reći da je razvojnog karaktera obzirom da smo značajno veći iznos sredstava u odnosu na prethodne godine izdvojili za podršku poljoprivredi (270.000KM), plus dodatnih 90.000KM za podršku registrovanim proizvođačima mlijeka i podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima (180.00KM). Kapitalne projekte smo planirali ravnomjerno u svaku mjesnu zajednicu. Također, moram istaći da sada Grada Visoko ponovo ostvaruje saradnju sa višim nivoima vlasti i određeni infrastrukturni projekti se upravo realizuju kroz tu saradnju. Za podršku mladim poduzetnicima kroz projekat “Prvi biznis” smo opredijelili 60.000KM, a po prvi put u Budžetu Grada Visoko se nalazi i stavka za podršku programima i projektima mladih. Posebno me raduje činjenica da smo značajno smanjili cijenu izdavanja građevinskih dozvola u cilju stimulacije investicija kako fizičkih tako i pravnih lica. Također, cijene zakupa prostora za ljetne bašte su snižene, a posebno za ovu godinu jer smo još u stanju epidemije dodatno snižena cijena za 50%. Veliku podršku, zajedno sa društveno odgovornim firmama i pojedincima, smo pružili i Domu zdravlja kroz nabavku svih neophodnih stvari za normalno funkcionisanje, a tu se posebno ističe novi savremeni RTG aparat uz saradnju sa UNDP. Vratili smo sport i kulturu u Visoko, a turizam ima posebno mjesto projekte za poboljšanje turističke ponude Visokog dodatno sufinansiramo. Tu su svakako i stipednije za učenike osnovnih i srednjih škola, a svi studenti iz Visokog će dobiti stipendiju. Ovo su samo najznačajnije stavke koje smo uradili za ovih nepunih osam mjeseci mandata i vjerujem da naši sugrađani uviđaju promjene na bolje.” – Ljeskovica Almir (SDA)

“Stranka ispred koje sam izabran u gradsko vijeće je preuzela odgovornost i dio je vlasti. Inicirala je i predlagala nekoliko projekata kao i rješenja za kapitalne projekte. Aktivno i kritično sudjeluje u donošenju svih odluka na način kako je to najbolje za građane grada Visoko.” – Hurem Nedim (NES BiH)

“Ja sam se krenuo baviti se politikom sa ciljem da predstavljam sve građane Visokog i Bosne i Hercegovine, da predstavljam održive razvojne politike te da zastupam interese mladih ljudi. Već na početku mandata, po prvi put, uspjeli smo putem amandmana obezbijediti dio sredstava u budžetu za potrebe mladih što je u skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, a tokom mjeseci koji su slijedili aktivno sam kroz vijeće ali i van istog radio na većem uključivanju mladih u rad lokalne zajednice. Suočen sa poražavajućom statistikom o tome koliko moji sugrađani (ne)vjeruju političarima, odlučio sam da radim na povećanju transparentnosti i efikasnosti institucija javne uprave. Skoro polovina mojih inicijativa je bila posvećena upravo tome jer želim da se svaka naredna izabrana politička struktura zasniva upravo na transparentnom i efikasnom radu. Većina mojih poznanika ranije nije bila upoznata sa radom vijeća te sam zbog toga još na jednoj od prvih sjednica pokrenuo inicijativu za online prijenos sjednica GV i njihovo kasnije spremanje na YouTube kanalu Grada Visoko. Također, istaknuo bih i da je stvaranje online registara i digitalizacija javnih uprava ključni korak ka evropskoj budućnosti. Rad u opoziciji u ovakvom gradskom vijeću je iznimno zahtjevan, nakon svake sjednice pojedine kolege pokušavaju da me priklone jednoj ili drugoj političkoj strani, a i uvrede su, nažalost, postale stalne. Nasuprot tome, ono što me pokreće da radim sve više, bez obzira na prepreke i sabotaže, je to da građani prepoznaju moj rad, te mi se konstantno obraćaju sa novim pitanjima i apelima. Ponosan sam na činjenicu da smo upravo tako, saradnjom građana i mene, kao vijećnika, uspjeli da napravimo veliki napredak u uklanjanju nekoliko divljih deponija u Visokom.” – Halilović Tarik (PZP)

  1. Šta planirate uraditi u narednom periodu?

“Sljedeća sjednica je krajem septembra, zbog predviđenog perioda odmora u augustu. U periodu do kraja godine Gradskog vijeće će razmatrati najvažniji dokument u mandatu ovog Gradskog vijeća, a to je novi statut Grada koji je trebao biti usvojen još u mandatu prethodne vlasti u Visokom. Admir i ja smo već dali nekoliko preporuka na nacrt statuta koji je predložen. Trenutna većina je negodovala spram nekih od tih prijedloga, iako se ne razlikuju od prijedloga koje su imali dok su djelovali kao manjina u prije nešto više od godinu dana. Ukoliko naše preporuke sada ne budu uvažene, sigurno ćemo djelovati amandmanima. Osim toga, ovih dana pripremam novu inicijativu, koja će imati za cilj porezno rasterećenje malih privrednika. Također, do kraja godine ću podnijeti i inicijativu koja će tražiti da su ispita zakonitost diploma svih zaposlenih i Gradskoj upravi, te javnim preduzećima i ustanovama. Nažalost, vijećnici su ograničeni na samo jednu inicijativu po sjednici, dakle maksimalno 10ak inicijativa godišnje – što je nedovoljno da bi se obuhvatili svi važni problemi za građane Visokog. Ipak, djelujemo koliko možemo kao manjina u Gradskom vijeću da barem neke od tih inicijativa budu usvojene i realizovane.” – Zukan Belmin (SDP)

“Obzirom da smo još uvijek u stanju epidemije, iako je trenutna situacija jako zadovoljavajuća, poseban fokus će biti na očuvanju zdravlja naših sugrađana i na očuvanju svakog radnog mjesta. U našoj predizbornoj platformi, zajedni sa našim sugrađanima smo jasno definisali infrastrukturne projekte koje ćemo uz Božiju pomoć realizovati u toku četverogodišnjeg mandata. Radit ćemo i na poboljšanju rada Gradske administracije, a u smislu brzine obrade predmeta, pojednostaviti određene procedure i slično. Gradske službe i javna preduzeća i ustanove, moraju raditi isključivo u korist građana, pružati efikasnu i profesionalnu uslugu i to je svakako jedan od naših ciljeva kojima će se posvetiti posebna pažnja.” – Ljeskovica Almir (SDA)

”U narednom periodu planiramo unaprijediti kvalitet življenja u gradu Visoko, koliko je to moguće djelovanjem kroz Gradsko vijeće Visoko, a svakako i privatno kroz društvenu aktivnost i doprinos zajednici. Radim i na nekoliko projekta koje planiram predstaviti vijeću i probati ostvariti i određenu finansijsku korist za grad Visoko, kroz Program Ujedinjenih naroda za razvoj.” – Hurem Nedim (NES BiH)

“Mladi su bili nepravedno zapostavljeni tokom pandemije, nije se dovoljno radilo na njihovom razvoju, društveni događaji su naravno odlagani, obrazovne institucije su radile online i svi ti faktori su nažalost uticali na mentalno zdravlje svih nas. Vrijeme je da se posvetimo oporavku i početkom jeseni, sa saradnicima krećem u opširnu kampanju i promoviranje važnosti dovođenja Omladinske banke u Visoko. Ne smijemo dopustiti da budemo jedna od onih lokalnih zajednica koja se pominje u lošem kontekstu kada se radi o mladima, našoj budućnosti. Pozitivni primjeri u Bosni i Hercegovini što se tiče omladinskih politika i razvoja mladih su zasigurno Cazin, Zenica, sarajevske općine, Tuzla i dr. To su pozitivne liste gdje bih volio vidjeti i Visoko.” – Halilović Tarik (PZP)

  1. Zašto mladima preporučujete da se učlane baš u vašu stranku?

“Zato što je SDP BiH stranka koja omogućava prostor za djelovanje svim svojim članovima, u onom kapacitetu u kojem se žele uključiti. Smatram da se bolje društvo u Visokom, i u BiH može izgraditi jedino na principima slobode, jednakosti i solidarnosti, i smatram da je SDP BiH jedina partija koja te principe vjerodostojno zastupa. Uz podršku mladih u BiH, siguran sam da bi SDP BiH dobio novu snagu i viziju za društvo koje će ne samo napredovati u odnosu na postojeće stanje, nego i napredovati u skladu sa onim što je u nekim zemljama svijeta, koje prepoznaju vrijednosti socijaldemokratije danas minimum životnog standarda. Smatram da je slobodno ono društvo u kojem se primjenju zakoni i odluke doneseni voljom većine, uz osiguranje jednakosti u pravima i dostojanstvu, i u kojem su članovi društva spremni da pomažu jedni drugima.” – Zukan Belmin (SDP)

“Stranka demokratske akcije kroz Asocijaciju mladih SDA daje priliku i prostor za rad svakom mladom čovjeku koji sa iskrenom namjerom želi doprinijeti pozitivnim procesima u društvu. Primjer tome je i činjenica da se na listi za Gradsko vijeće Visoko na Lokalnim izborima 2020 našlo ukupno dvanaest mladih koji su dobili zavidnu podršku naših sugrađana, veću nego mnoge političke partije u Visokom, a četvero nas je ostvarilo i mandat u vijeću. Znam da u Visokom postoji mnogo sposobnih i ostvarenih mladih ljudi, punih svježe energije i novih ideja kojima je samo potrebno dati prostor za rad i dokazivanje, a u AM SDA to zasigurno imaju. Biti dijelom jednog narodnog pokreta koji je stao na branik države kada je to bilo najpotrebnije, posebna je čast. Posebnu pažnju našeg djelovanja dajemo njegovanju i očuvanju historijskih činjenica, bitnih datuma i sjećanja na podnijete žrtve. Pored toga, svakako radimo i na novim i zanimljivim projektima, organizujemo tribine, učestvujemo na mnogim seminarima i slično. Među našim aktivnostima posebno mjesto imaju društveno-odgovorne i humanitarne aktivnosti. Sve u svemu, biti članom AM SDA, a samim time i SDA, donosi mnogo toga pozitivnog, a prije svega upoznavanje i rad sa drugim mladim ljudima kako iz Visokog tako širom države. Moram istaći činjenicu da je u toku prošle godine veliki broj mladih pristupio SDA, a taj trend se nastavio i ove godine. Koristim priliku da pozovem mlade sa iskrenim namjerama da nam se pridruže i budu dio najorganizivanijeg i najjačeg političkog podmlatka u BiH.” – Ljeskovica Almir (SDA)

“Platforma za progres je novi pokret koji se ne zasniva na ustaljenim obrascima ponašanja. Ukoliko želite prostor za slobodno mišljenje, kreativne ideje i razvoj, Platforma za progres to zasigurno i jeste. Samo ime organizacije to govori. Kao dokaz u prilog tome svima može poslužiti i način na koji smo vodili našu predizbornu kampanju. Slobodno, drugačije i glasno.” –  Halilović Tarik (PZP)

  1. Kako po vašem mišljenju zadržati mlade ljude u Visokom?

“Da bismo to znali, moramo znati zašto mladi žele da idu iz Visokog, a onda i iz ove zemlje. Istraživanje koje je 2019. godine radila Fondacija Friedrich Ebert kaže da 47,6% mladih ljudi koje žele ići van ove zemlje kao razlog navode mogućnost boljeg životnog standarda. Kakav je životni standard ako su za minimalne potrebe četveročlane porodice potrebne više od četiri minimalne plate? Na taj životni standard ne utiče čak ni samo zarada i minimalni troškovi, nego i mnogo drugih okolnosti poput percepcije pravde, sigurnosti, kvaliteta obrazovanja, zdravstva, infrastrukture.  Trebamo biti pošteni prema sebi i jasno odrediti šta kao lokalna sredina možemo uraditi da unaprijedimo životni standard. Ne možemo promijeniti sve, ali možemo dovoljno. Možemo Visoko učiniti čišćim, možemo pojednostaviti poslovanje u Visokom, smanjiti parafiskalne namete, poticati ljude da osnivaju svoje biznise, povećati energetsku efikasnost, omogućiti ljudima da u svakom dijelu VIsokog imaju vodu, kanalizaciju, cestu, prevoz, plin, interent, možemo više ulagati u obrazovanje i zdravstvo, a to je samo početak razvoja lokalne zajednice.” – Zukan Belmin (SDP)

“Kao što maloprije rekoh, mladima treba dati prostor i priliku za rad. Tu svakako ne smije izostati ni podrška Gradske administracije. U ovogodišnjem Budžetu su izdvojena sredstva za podršku mladim poduzetnicima, a u narednim godinama vjerujem da ćemo ta sredstva uspjeti i povećati. Obzirom da sam vijećnik u Gradskom vijeću Visoko iznio sam i neke svoje prijedloge.Jedna od ideja za koju se zalažem je uvođenje obavezne ferijalne prakse gdje će mladi već tokom srednjoškolskog obrazovanja sticati radne navike i neophodno iskustvo. Također, kao prijedlog sam uputio i bolju uvezanost srednjih škola, Gradske uprave i tržišta rada. Naša podrška učenicima i studentima u njihovom obrazovanju zasigurno neće izostati. Svakako, zabavni, kulturni i sportski sadržaji su također veoma bitni i čim se stvore uslovi (epidemiološki razlozi) ti sadržaji će biti dosta prisutniji u našem gradu.” – Ljeskovica Almir (SDA)

“Mlade ljude kao i sve ostale možemo zadržati na način da svi aktivno radimo na poboljšanju životnog standarda u svakom segmentu društva. Potrebno je da se stvara neprivilegovano, jednako društvo koje pruža svim mladim jednake šanse za uspjeh u svim sferama društva, što čini mi se u Visokom do sada u većini i jeste slučaj. One koji žele da studiraju potrebno je podržati na razne načine (stipendije), one koji se žele baviti privatnim biznisom podržati u samom početku,dati im šansu za razvoj, i time stvarati jedno zdravo okruženje, gdje ćemo se mi mladi takmičiti kroz uspjehe.” – Hurem Nedim (NES BiH)

“Mladi su već godinama prikazani kao problem našeg društva i čini se da se ni trenutne vladajuće strukture ne zanimaju za to da zadrže mlade u Visokom, a ni generalno u Bosni i Hercegovini. Moramo promeniti perspektivu i mlade posmatrati kao resurs, koji nas može dovesti do napretka i bržeg razvoja. Ukoliko im (nam) omogućimo sredstva za rad, siguran sam da bi većina izabrala da ostane u našem gradu, odnosno državi. Pri tome, ne treba sredstva posmatrati isključivo kao financijska, već treba raditi na boljim programima za mlade u Visokom, boljim edukacijama, sadržajima i prilikama. Kao osoba koja je već više od 7 godina radila u omladinskim organizacijama i na omladinskim politikama, mislim da mogu promijeniti trenutno stanje i naravno planiram da nastavim raditi na tome. Kao prvi zadatak svima nama i test gradskoj većini i gradonačelniku vidim posao koji predstoji u procesu pokretanja omladinske banke u Visokom.”- Halilović Tarik (PZP)

  1. Šta vaša stranka nudi mladima, što druge ne nude?

“Nudimo podršku i otvorenost, nudimo jednakost bez obzira na godine života i staž u partiji, nudimo mogućnost napredovanja koja ne podrazumijeva žrtvovanje vlastitih kvaliteta i integirteta, nudimo mogućnost ravnopravnog učestvovanja u odlučivanju. Sve ovo mladim ljudima daje prostor kakav često ne očekuju kada su u pitanju političke stranke. Političke stranke su postale sinonim za službu za zapošljavanje, SDP BiH to ne nudi mladim ljudima, ali može ponuditi ono što jeste smisao političkog organizovanja i djelovanja.” – Zukan Belmin (SDP)

“Meni, kao mladom vijećniku, je žalosno gledati kako se određeni vijećnici u Visokom bahato i nezainteresirano ophode prema pitanjima vezanim za mlade. Trećina vijećnika Platforme za progres su mladi ljudi, a mi nudimo nove i održive načine rješavanja problema koji su već godinama aktuelni. Počevši od osnivanja, misija našeg pokreta je posvećena tome da damo mladima što veći udio u procesima donošenja odluka, u našem predsjedništvu imamo tri predstavnika mladih, preko 40% članova pokreta su mladi ljudi, u čak 13 lokalnih zajednica Platforma za progres je pružila mladima priliku da budu nosioci lista i to je definitivno nešto što Platformu za progres razlikuje od ostalih političkih organizacija. Način na koji mladi djeluju u našoj Platformi, planiramo da primjenimo i na svim nivoima političkih struktura Bosne i Hercegovine.” – Halilović Tarik (PZP)

  1. Da li se vi kao predstavnici mladih bez obzira na političku opredijeljenost slažete u Gradskom vijeću i zajedno radite za dobrobit svih mladih ljudi?

“Iako su ruke vijećnika SDP-a širom otvorene za saradnju u interesu mladih, bojim se da ne slažemo jer za neke stranački interes nadilazi interese mladih u Visokom. Gradsko vijeće se do sada mladima bavilo samo kroz usvajanje budžeta i izmjena istog. Gradsko vijeće nije detaljno odlučivali o raspodjeli novca koji je načelno usmjeren prema mladima. Poneki vijećnici vole pisati kako su ogromni iznosi predviđeni za mlade, pa onda napišu da je izdvajanje za sport jedanko izdvajanju za mlade, što po prirodi stvari nema smisla. Sportom, pa i kulturom, se ne bave samo mladi, niti se ulaganjima u sport i kulturu rješavaju najbitniji problemi mladih u Visokom. No, za početak, vidjet ćemo da li se možemo oko nečega dogovoriti tek kada budemo imali sjednicu Kosmisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova, a koja je već trebala da bude održana.” – Zukan Belmin (SDP)

“Kada su u pitanju mladi tu svi uglavnom imamo ista razmišljanja. Jedan ekzaktan primjer toga je i taj da je na prijedlog mladog vijećnika iz opozicije u Budžetu planiran transfer za projekte i programe mladih. Znači kada su u pitanju konkretne stvari to uvijek podržavamo. Međutim, ukoliko neko ima populističke nastupe i takvo djelovanje, te neistinitim govorom pokušava prikupiti jeftine političke poene, uvijek ću biti izričito protiv toga, a također i moje kolege.” – Ljeskovica Almir (SDA)

“Lično se slažem sa svim dobrim inicijativama i idejama koje će donijeti nešto dobro za naš grad i naše građane, nebitno iz koje političke stranke one dolazile. A nadam se, i mislim da bi taj pogled na politiku kod nas mladih trebao biti i još razvijeniji, jer bez obzira na tu priču „vlast-opozicija“ sve dobre i kvalitetne ideje treba da se realizuju, na kraju zbog toga smo tu.” – Hurem Nedim (NES BiH)

“Naš zajednički rad u gradskom veću je počeo perspektivno, međutim, kao što je to slučaj i sa većinom starijih vijećnika iz njihovih stranaka, sve je ostalo samo na obećanjima. Imamo na primjer situaciju da je Komisija za mlade, ljudska prava i ravnopravnost polova pri Gradskom vijeću sazvana samo jednom. Čak i tu su mladi slijedili tužne primjere ponašanja svojih starijih kolega te iako sam više puta pokušao dobiti odgovor na pitanje o narednoj sjednici komisije, kao odgovor sam dobijao samo uvrede i optužbe za populizam iza čega pokušavaju prikrivati svoj nerad. Međutim, u okviru opozicije, zajedno radim i često se konsultujem sa dva mlada vijećnika SDP-a Bosne i Hercegovine. Surađivali smo na mnogim pitanjima, usaglašavali naše stavove pri glasanju te se nadam nastavku te kvalitetne suradnje. Vjerujem da će rešavanje problema nepostojanja Omladinske banke u Visokom biti dobar početni korak za buduću saradnju svih mladih većnika i ovom prilikom ih pozivam na to nebitno iz koje stranke oni dolazili.” –Halilović Tarik (PZP)

  1. Postoji li ijedna inicijativa koju ste predložili ili uradili zajedno sa ostalim mladim vijećnicima?

“Klub vijećnika SDP BiH je do sada koordinirao svoj rad i sa drugim vijećnicma opozicije, ne samo sa mladima. Najviše sa kolegom Tarikom Halilovićem koji je pokazao volju za saradnju. Jedna od takvih aktivnosti se odnosila i na to kako smo predložili da se organizuje rad upravo te Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova, međutim ona se više od februara nikada nije sastala i to je naravno odgovornost stranke čiji članovi su predsjedavali tom komisijom, a to je SDA. Nadam se da će se to nakon godišnjih odmora promijeniti, i da će Komisija za mlade da se sastane barem još jednom ove godina, a onda da konkretno razgovaramo o tome šta Grad radi i šta može da uradi po pitanju interesa mladih u Visokom.” – Zukan Belmin (SDP)

“U toku dosadašnjeg rada u Gradskom vijeću podnio sam nekoliko vijećničkih inicijativa i pitanja prema službama, JKP”Visoko” i Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu životne okoline ZDK. Uvijek sam spreman podržati konstruktivnu i realnu inicijativu svih kolega, a isto se nadam i sa njihove strane.” – Ljeskovica Almir (SDA)

“Otvoren sam za saradnju sa mladim vijećnicima, i mislim da bi još više i trebali i mogli sarađivati kako bi otkrili koji su to sve problemi s kojima se mladi susreću, a onda ih i rješavali.” – Hurem Nedim (NES BiH)

“Budžet za mlade u okviru budžeta Grada Visokog za 2021. godinu je uvršten na osnovu amandmana i prijedloga Platforme za progres i SDP-a.”- Halilović Tarik (PZP)

 

 

 

 

 

 

 

Visoko.co.ba/Ajla Čaušević

 

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.