Šta je Grad Visoko uradio da smanji zagađenje zraka u Visokom, …

Šta je Grad Visoko uradio da smanji zagađenje zraka u Visokom, a šta su po istom pitanju uradili nadležni kantonalni i federalni organi?

U prethodnom periodu od 2 godine, Grad Visoko uložio je preko 220.000 KM u konverziju grijanja JU Dom zdravlja Visoko te time riješio problem sagorijevanja 3 tone uglja dnevno i zagađenje atmosfere u ekvivalentu od 60 domačinstava- pojedinačnih ložišta.

Također sufinansirali smo oko 500 novih priključaka na plin od kojih oko 300 već  koristi plin kao energent i eliminisano je zagađenje i ovih ložišta.

Sve to uradili smo iz dobiti Visoko ekoenergije – dobit ostvarenu poslovanjem smo vratili u zajednicu.

Napominjemo da su nadležni kantonalni i federalni organi “ostali gluhi” na naše prijedloge za smanjenje cijene plina, sufinasiranje novih pojedinačnih priključaka na plin, sufinansiranje konverzije grijanja u osnovnim i srednjim školama.

Pitamo ih, u ime građana Visokog, do kada misle samovoljno, proizvoljno i politikantski trošiti budžetski novac svih građana?

Pitamo ih, da li na kvalitet zraka u Visokom utiče zagađenje iz Termoelektrane Kakanj, a znamo da u budžet Općine Kakanj po tom osnovu pristigne oko 7 miliona KM godišnje (ne znamo u šta se ta sredstva troše) a u budžet Grada Visokog 0 KM!

Da li na kvalitet zraka u Visokom utiče rad Preventa i drugih privrednih subjekata kojima okolišne dozvole izdaju i kontrolišu federalni organi?

TRAŽIMO ODGOVORNOST I ODGOVORE!!!!!!

Press Grada Visoko