Sretan rođendan “Zlatnom ljiljanu”

BEŠLIĆ, Mehmed, EMIR

Rođen 13.12.1969. godine u Visokom-Poriječani. Vodoinstalater. Ratno priznanje “Zlatni ljiljan” dobio 1994. godine kao pripadnik 146. lahke brigade.

OSRBiH  30.05.1992.g. II Odred OPŠO

Form.duž: k-dir 1.voda/ 3. ČT/ 146.bbr

ZLATNI LJILJAN; Nar. GŠ br. 8/2 – 404-3 od 15.04.’96.g. ( Pers.sl. VJ 6352)

Izvorni-rukopisi “Prijedlog- obrazlozelje”za priznanje “zlatni ljiljan” na osnovu kojeg je imenovani dobio priznanje. (akt, morala 146.bbr.)