Sretan rođendan Sulejmanu Ferhatoviću

Sulejman Ferhatović je rođen 19.06.1956. godine u Visoko. Osnovnu školu je završio u Visokom, a srednju mašinsku tehničku u sarajevu.

U februaru 1981. godine je diplomirao na Mašinskom fakultetu u Sarajevu – smjer proizvodno mašinstvo.

Po završetku studija od 04.04.1981. godine počinje raditi u RO „KOVINA“ Visoko na mjestu konstruktora gdje je kasnije obavljao i poslove šefa konstrukcionog biroa, upravnika pogona, tehničkog direktora do 1989. godine kada se zapošljava u GP Zvijezda OOUR IGM na mjesto šefa Službe tehničke pripreme gdje radi dokraja aprila 1990. godine nakon čega se ponovo zapošljava u UNIS KOVINA Visoko na poziciji šefa Službe razvoja, a kasnije na pozicijama pomoćnika direktora za marketin i razvoj, pa zamjenika generalnog direktora do 31.03.2000. godine kada sa partnerima iz bih i Hrvatske osniva suvlasničku firmu GRADEKO d.o.o. i od 11.04.2000. godine obavlja funkciju direktora. U februaru 2007. godine osniva firmu New GRADEKO d.o.o. u 100% vlasništvu gdje od 01.04.2007. godine i sada radi na poziciji direktora.
Oženjen je suprugom Azrom od 02.04.1983. godine i ima dvoje djece, kćerku Lejlu i sina Adnana.
U mladosti se bavio gimnastikom (DTV PARTIZAN Visoko) i fudbalom (FK JEZERO, Stari Grad – Visoko).

www.magazinplus.eu