Sretan rođendan Nevzeti Begić

Nevzeta Begić je rođena 25.06.1971. godine u Visokom.

Završila Fakultet političkih nauka u Sarajevu, po zanimanju prof. demokratije i ljudskih prava. Zaposlena, u STŠ „ Kemal Kapetanović„ u Kaknju. Profesorica odbrane i sigurnosti i bibliotekar. Jedno vrijeme radila u SMŠ „Hazim Šabanović„ u Visokom, kao i u Odjeljenju odbrane u Općini Visoko. Za vrijeme agresije na BiH, bila pripadnik Oružanih snaga Armije BiH. Udata, majka jednog dijeteta.
Pohađala razne seminare i posjeduje certifikate eminentnih organizacija, te dodatno se educirala i stekla znanje, vještine i sposobnosti poželjne za Općinskog vijećnika. Kroz radni angažman sarađuje sa NVO i lokalnom zajednicom.
Do uključivanja u SBB BiH nije bila politički angažovana. U radu veoma predana, odgovorna, spremna na timski rad. Na poziciji predsjednice Foruma žena to i dokazuje. Doprinijela da Forum žena SBB Visoko postane prepoznatljiv u svome radu.
Član je Izvršnog odbora, član Općinskog odbora, izabrana za člana Izbornog štaba, i član je Komisije za ljudska prava i ravnopravnost na nivou ZDK.

www.magazinplus.eu