Sretan rođendan Nejri Mlačo

Nejra Mlačo rođena je 02.09.1995. godine u Fojnici.

Magistrica Medicinskog fakulteta, Nejra Mlačo, dobitnica je Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu


Živi u Visokom, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje.
Gimnaziju “Visoko” završava 2014. godine i upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu na kojem diplomira 06. augusta 2020 godine.
Stručni ispit za doktora medicine položila 29. augusta 2020. godine.

Dobitnik šest priznanja Ponos Dekana za najboljeg studenta na studijskoj godini i dvije nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu.

Tokom studija je učestvovala na više domaćih, regionalnih i evropskih kongresa, te na kliničkim razmjenama u Italiji i Sloveniji i naučno-istraživačkoj razmjeni u Portugalu.

Učestvovala je u organiziciji Internacionalnog kongresa studenata medicine u Sarajevu – SaMED kao koordinator Naučnog tima.
Autor i koautor četiri naučna rada objavljena u citatnim bazama podataka. 

magazinplus.eu / visoko.ba