Sretan rođendan Muhamedu Husiću

Muhamed Husić, rođen je 04. 10. 1977. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Zaposlen u firmi “Ekosirovina”, gdje obnaša funkciju direktora.
U prethodnom sazivu Vlade ZDK obavljao je dužnost ministra za privredu.
U SDPBIH OO Visoko obnašao funkciju predsjednika.

Direktor JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

www.magazinplus.eu