Sretan rođendan Mirzi Ganiću

Mirza Ganić je rođen 16.7.1981. godine u Sarajevu. Diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija i pred zvanjem magistra tehničkih nauka.
Premijer Zeničko-dobojskog kantona

– Mirza Ganić je imenovan 1. augusta 2016.g.,  na funkciju direktora direkcije BH Telecoma u Zenici.

Dva puta biran u općinsko vijeće Visoko, bio i poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, a trenutno obavlja funkciju zastupnika u Parlamentu FBIH.

Osim toga, trenutno je predsjednik OO SDA Visoko.

Oženjen i otac jedne kćerke.

magazinplus.eu