Sretan rođendan Kemalu Kardašu

Kemal Kardaš rođen je 09. jula 1972. godine u Sarajevu.

Diplomant je III klase Ratne oficirske škole Zenica, Smjer političko djelovanje. Bio je pripadnik Armije RBiH od aprila 1992. godine kao dobrovoljac. Ranjavan tri puta od kojih je zadnje ranjavanje teže i priznati je RVI 90%.

Dobitnik je najvećeg priznanja Armije RBiH – „Zlatni ljiljan“.

Za vrijeme radnog angažmana radio kao referent – oficir u Organu za personal Vojske FBiH, a od 1998. godine bio je uposlen u Općini Visoko sve do penzionisanja 2014. godine. Društveno angažovan u nekoliko udruženja i organizacija koje se bave okupljanjem i zaštitom prava boračke populacije i osoba sa invaliditetom.

Aktivan sportista, a 2004. godine proglašen je najuspješnijim trenerom invalidom u ZDK. 2008. godine proglašen za najuspješnijeg sportskog radnika invalida ZDK. Više puta proglašavan za najuspješnijeg sportistu općine Visoko i jednom za najuspješnijeg sportistu ZDK.

Vijećnik u aktuelnom mandatu u Općinskom vijeću Visoko.

Oženjen i otac dvoje djece.