Sretan rođendan Ismeti Begić

Ismeta (Salihspahić) Begić

Datum rođenja : 10.12. 1967.god.

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

– 1982.  god. završena Osnovna škola u V.Čajnu

– 1982. – 1986.  pohađa i završava Gazi – Husrev begovu Medresu u Sarajevu,

– 1986. god. upisuje Fakultet islamski fakultet u Sarajevu kojeg uspješno završava  i stjeće  zvanje profesor islamske teologije

– 2002- 2006. god. upisuje fakultet pedagogija kojeg uspješno završava i stječe zvanje profesor pedagogije

Nivo u državnoj kvalifikaciji:  VSS

 

RADNO ISKUSTVO

 – 1990 – 1996. god zaposlena kao muallima u MIZ Gračanica, Visoko

– 1993- 2002. profesor u Medresi „Osman ef. Redžović“, predaje Fikh i Ahlak

– 1996 – 2006., nastvnik islamske vjeronauke u O.Š.“Musa Ćazim Ćatić“  V. Čajno

– Od 2006. do danas – Stručni saradnik u nastavi – pedagog

 

Društveni angažman:

 

Ismeta Begić je svo  vrijeme veoma aktivna u zajednici:

Od 1991 kao muallima  Medžlisa IZ Gračanica radila je sa ženama, mladima i djecom.

Od samog osnivanja AFatma je njen aktivni član , da bi  2012 god. Imenovanovana od strane IO SDA Visoko  za  predsjednicu  OOAFatma Visoko , Tu je ostala sve do 2017.god.

– 2008. god. se uključuje u rad mreže „ Vjernici za mir“ čiji članovi su osobe vjernici iz različitih vjerskih Zajednica a koje promovišu mir, nenasilje i različitosti kao resur  i od tada svoj rad u zajednici  usmjerava na promociji međureligijskog dijaloga i  izgradnju mira, sa posebnim akcentom na važnost ukjlučivanja  žene u život i rad u Zajednici .

– 2012. god. sa grupom žena iz različitih vjerskih zajednica osniva Udruženje žena za međureligijski dijalog u porodici i društvu „ Mozaik“ , koji je postao prepoznatljiv sa svojim aktivnostima kako u Visokom  tako i šire, u  čije aktivnosti je uključen veliki broj učenika, mladih i žena.Aktivnosti UŽ“Mozaik“ su usmjerene na osvještavanju svih članova društva na potrebu aktivizma i volonterizma  i ličnog doprinosa u Zajednici crpeći snagu iz vjerskih načela i propisa.

Članica je IKETH , Vjernici za Mir, GNRC Arigatou International

– 2012. god. biva imenova od glavnog odbora GNRC ( General Network Religions for Children)Arigatou International GNRC koordinatorom za  BiH. I od tada u Visokom započinje kontinuirano obilježavanje 21. Septembra Međunarodnog Dana Mira, 17. Oktobra svjetskog dana borbe protiv siromaštva djece u svijetu i 20. Novembra međunarodnog dana dječijih prava i Dana molitve / dove  i akcije za djecu.

U mjesecu maju 2017. učestvuje u Panami, Panama City , na 5. GNRC Forumu Arigatou International, gdje  pred 400 članova međunarodnih organizacija iz cijelog svijeta  predstavila  rad UŽ“Mozaik“, kao primjer dobre prakse.

U oktobru – novembru 2017. god.  Fasilitator  je na treningu za mlade u organizaciji Religions for Peace, na temu „ Jačanje kapaciteta mladih u izgradnji međureligijskog dijaloga“ na kojem učestvuju mladi iz Belgije , Švedske , Srbije, Rumunije , Holandije i Bosne i Hercegovine ( od šest učesnika iz BiH  4 učesnika su bila iz Visokog).

Visoko.ba