Sretan rođendan Ismeti Begić

Ismeta (Salihspahić) Begić

Datum rođenja : 10.12. 1967.god.

Ismeta (Ibrahim) Salihspahić
Rođena je 10.12.1967.god.u V.Čajnu ,Visoko.

Završila Gazi Husrev begovu medresu u Sarajevu ,Fakultet islamskih nauka u Sarajevu te Nastavnički fakultet u Mostaru, odsjek pedagogija. Radila pri medžlisu IZ Gračanica i bila profesorica Fikha i Ahlaka u medresi “Osman ef.Ređović” Čajangrad.

Bila je predsjednica OOAsocijacije “Fatma”Visoko.
Predsjednica je Udruženja žena za međureligijski dijalog u porodici i društvu “Mozaik”Visoko,V.Čajno, GNRC koordinatorica za Bosnu i Hercegovinu.
Apsolvent master studija” Međureligijski studij i izgradnja mira” kojeg organizuju tri teološka fakulteta u suradnji sa CRS. Aktivistica u zajednici i vlastitim primjerom promoviše volonterizam i aktivizam kao model života. Majka tri sina.
Trenutno je pedagog u OŠ “Musa Ćazim Ćatić ” V. Čajno.