Sretan rođendan Halimu Zukiću

Halim Zukić je rođen 25.08.1968. godine u Visokom.
Magistar ekonomije.

U periodu od 1994-2017. godine kao većinski vlasnik DD za osiguranje “VGT” Visoko, Halim Zukić obnašao je funkciju direktora i predsjednika Nadzornog odbora VGT-a.

Danas je vlasnik kompanija “Remis” d.o.o Visoko, “VIns” d.o.o. Visoko, “WIeNER” d.o.o. Visoko, “Interšped” d.d. Sarajevo, te osnivač i predsjednik Fondacije “Visoki”.

Kroz društveno odgovorno poslovanje kompanija u vlasništvu Halima Zukića podržane su mnoge sportske, kulturne i humanitarne aktivnosti, te dat doprinos u oblasti obrazovanja djece i mladih.

visoko.ba