Sretan rođendan Hajrudinu Handžiću

Hajrudin Handžić je rođen 11.03.1949. godine u Visokom. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Visokom s odličnim uspjehom. Godine 1974. diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, na energetskom smjeru.
Po završetku studija, od 20.05. do 11.09.1974. godine, radi u investicionoj grupi za izgradnju nove ciglane u Visokom.
Po završetku izgradnje radi u GP Zvijezda na mjestu šefa održavanja mašinskog postrojenja. U međuvremenubio je na odsluženju vojnog roka do osmog mjeseca 1975.
Od 26.08.1975. do 10.10.1976. godine ponovo radi u GP Zvijezda Visoko na mjestu operativnog inženjera mašinskih postrojenja.
Od 20.04.1982. do 31.10.1997. godine radio je u Skupštini općine Visoko na mjestu regionalnog inspektora parnih kotlova i posuda pod pritiskom, regionalne zajednice Visoko, koju su činile općine Visoko, Breza, Vareš, Kreševo, Kiseljak i Fojnica.
Od 01.11.1997. godine, pa do penzionisanja radi u JP Visoko-gas d.o.o. Visoko,  odnosno “Visoko Ekoenergija”

1983. godine, od strane Skupštine općine Visoko, imenovan je za predsjednika općinske Komisije za toplifikaciju grada Visoko. Na sjednici Skupštine općine Visoko održanoj 03.03.1989. ova komisija je preimenovana u Komisiju za usmjeravanje aktivnosti na toplifikaciji općine Visoko, a Handžić je ponovo predsjednik iste. Pored posla na mjestu inspektora parnih kotlova i posuda pod pritiskom i ovu dužnost predsjednika Komisije za gasifikaciju grada je obavljao kao profesionalnu dužnost.

U toku rata, 15.04.1992. godine, kao predsjednik ogranka SDA Centar u Visokom, na što je imenovan na prvim izborima, imenovan je za Predsjednika kriznog štaba MZ Centar, da bi u junu 1992. preuzeo i dužnost Koordinatora predsjednika Kriznih štabova svih 25 Mjesnih zajednica. Prelaskom sjedišta Koordinatora povjerenika u prostorije Zajedničke službe mjesnih zajednica, pored nabrojanih dužnosti imenovan je i za rukovodioca Zajedničke službe mjesnih zajednica općine Visoko.

Od 01.11.1997. pa do penzionisanja vrši dužnost prvog čovjeka JP Visoko-gas d.o.o., odnosno “Visoko Ekoenergije”.
Treba istaknuti činjenicu da je Handžić jedan od idejnih začetnika i kreatora, te nositelj svih poslova na izgradnji, održavanju i korištenju gasovodne mreže u Visoko.

www.magazinplus.eu