Sretan rođendan Gregoru Jurišiću

10.08.1995. – Gregor Jurišić

Bachelor ekonomije – Makrofinancijski menadžment

Fiskalna politika, Porezna politika, Javne financije, Monetarna politika, Ekonomska istraživanja i analize, Međunarodne financije

Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu 2017.

Viši suradnik za financijska pitanja

Savez općina i gradova FBiH

Master studij EFSA 
Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo (BiH)ŽIVOTOPIS Preuzmi