Sretan rođendan Emiru Osmanbašiću

Emir Osmanbašić rođen je 09. augusta 1984. godine u Visokom.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer Računovodstvo i revizija. Magistarski studij završava 2016. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa zagrebačkim Ekonomskim fakultetom, smjer Računovodstvo i porezi.

Od 2015. godine je Certirficirani računovođa Saveza za RiRFBiH i stalni sudski vještak ekonomske oblasti pri Ministarstvu pravde FBiH.

Trenutno je zaposlen uTriglav osiguranju, Regionalni direktor za ZDK i SBK.

Oženjen i otac dvoje djece.