Sretan rođendan Eldinu Ohranu

Eldin Ohran je rođen 08.09.1981. godine u Visokom. Profesor historije. Zaposlen u OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija” i “Safvet-beg Bašagić”, kao nastavnik historije. 
Bio je vijećnik u Općinskom vijeću Visoko, a dugo godina se bavio i košarkom igrajući za KK Visoko.

www.magazinplus.eu