Sretan rođendan Edinu Džafiću

Džafić Edin rođen je 02. oktobra 1985. godine u Sarajevu.

Vijećnik Općinskog vijeća Visoko u aktuelnom sazivu

Završio Elektrotehničku školu u Visokom. Nakon odsluženog vojnog roka zaposlio se u zaštitarskoj agenciji gdje radi već 10 godina.

Od 2000. godine do danas aktivno trenira taekwondo i nosilac je crnog pojasa.
Član je Građevinskog odbora za izgradnju stadiona u Kralupima i član Upravnog odbora NK Kralupi.
U 2013. godini izabran je za predsjednika Savjeta MZ Kralupi.

visoko.ba