Sretan rođendan Bajri Fejziću

Predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, rođen je 02. jula 1959. godine u Sarajevu.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek odbrane i sigurnosti i Komandno – štabnom koledžu u Pakistanu.

Do agresije na BiH radio u Opštinskom štabu Teritorijalne odbrane Visoko. U toku agresije bio aktivno angažovan u odbrani i obavljao niz ratnih dužnosti.

Po potpisivanju Dejtonskog sporazuma radio na pukovničko-brigadirskoj poziciji kao oficir u aktivnoj službi Armije BiH, a zatim Vojske FBiH i Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH u Sarajevu.

Od 2010. godine je na lični zahtjev penzionisan iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u činu pukovnika Oružanih Snaga BIH.

Aktivni je član Udruženja zadrugara Federacije Bosne i Hercegovine i član Opšte zadruge ”BIOS” p.o. Visoko koja na polju poljoprivredne proizvodnje u regionu postiže impozantne poslovne rezultate.

Bio je redsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva “VISOKO”.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko u aktuelnom sazivu.

Oženjen i otac dvoje djece.

 

nlv.ba