Sretan rođendan Almi Rustempašić

Dr. sci. Alma Rustempašić je rođena 15.03. 1980. godine u Sarajevu. Nakon završene osnovne škole i Gimnazije u Visokom,upisala je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, na kojem je diplomirala 2003. godine,te po završetku počinje raditi na Fakultetu.

Postdiplomski studij upisala je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska te odbranila je magistarski rad 2007. te stekla stručnu spremu VII/2 stepena i naziv Magistar znanosti iz biotehničkog znanstvenog područja, znanstveno polje poljoprivreda, znanstvena grana stočarstvo. Doktorski studij završava na Poljorivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu 2013. iz oblasti molekularne genetike u animalnoj proizvodnji.

Autor i koautor je 4 knjige, 35 naučnih i stručnih radova, saradnik na projektima, učestvovala na međunarodnim konferencijama, simpozijima, te boravila na studijskim putovanjima u Italiji, Turskoj, Francuskoj, Švicarska, Danska, Mađarska, Njemačka. Član udruženja uzgajivača i ljubitelja konja.

Trenutno je u zvanju vanrednog profesora na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu.