Sretan rođendan Adisi Omerbegović Arapović

Prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Američkog Univerziteta u Sarajevu.

Adisa Arapović rođena je 30.09.1973. u Visokom, gdje je provela i jedan dio svog djetinstva.

Ratne ‘92. kao jedan od najboljih učenika i sjajan matematičar dobija stipendiju i odlazi u Maleziju na studij.

Adisa postaje najbolji student Ekonomije u Maleziji i doktor univerziteta u ovoj zemlji.

Danas je ugledna ekonomistica i dekanesa na prestižnom Američkom Univerzitetu u Sarajevu. Višegodišnja je učesnica, analitičar i kritičar javnih politika u BiH.

Potpredsjednica SBB BiH za ekonomsku politiku i strateški razvoj.

Prof. drAdisa Omerbegović Arapović (CV)

visoko.ba