Sretan rođendan Senadu Karavdiću

Prim. dr Senad Karavdić je rođen 07. novembra 1959. godine u Visokom, gdje je i nastanjen. Gimnaziju je završio u Visokom. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Završio specijalizaciju iz opće kirurgije i subspecijalizaciju iz abdominalne kirurgije na klinickom centru Univerziteta u Sarajevu te zdravstveni menadžment.

Radio je kao kirurg u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje je obavljao i dužnost šefa abdominalne kirurgije.
Obavljao je i dužnost direktora JU Dom zdravlja Visoko.

Trenutno radi u Kantonalnoj bolnici Zenica – Odjel za hirurške bolesti.

Politički angažman SDA Visoko.
Bio je vijećnik u Općinskom vijeću Visoko, zastupnik je u Kantonalnoj Skupštini ZDK u dva mandata od 2010. do 2018. godine.
Oženjen, otac dva sina.

visoko.ba