Sretan rođendan Ramizu Brkiću

Ramiz Brkić je rođen 16.04.1956. godine, od oca Ismeta i majke Safije – rođene Akšamija, u Visokom. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Visokom. Diplomirao je na Pedagoškoj Akademiji 1977. godine u Sarajevu grupu predmeta Matematika i Fizika.Od 1976. godine radio je kao apsolvent u selu Brnjic kod Kaknja, a zatim u školama na Bucima i Velikom Čajnu. Od 1979. godine primljen je u stalni radni odnos u Dobrinju i tu je radio sve do 1991. godine kada je prešao u školu „Ognjen Prica“ – sadašnju „Kulin Ban“ i radio do agresije na našu zemlju.
U ratnom periodu priključio se organizovanju obrane naše Općine, prvo u Rejonskom štabu grada Visokog, a zatim kao komandir protiv oklopnog voda II. Odreda ŠTO, a zatim kao komandir protiv oklopne čete i na toj dužnosti je dočekao kraj rata i dobrovoljno se demobilisao u decembru 1995. godine i od tada radi ponovo u školi „Kulin Ban“ u Visokom.
U periodu 1992/93. godine paralelno je obavljao dužnost komandira čete i održavao nastavu putem televizije i po punktovima škole “Kulin Ban“. Za postignute rezultate u radu sa jedinicom svake godine za Dan Armije dobivao je pismene pohvale. U poslijeratnom periodu u radu sa djecom postizao je odlične rezultate i gotovo svake godine imao učenike na Federalnom takmičenju. Od maja 2010. godine je na poziciji direktora OŠ “Kulin Ban“ u Visokom, a od maja 2014. godine i drugi mandat direktora škole.
U praćenju i vrednovanju rezultata od strane Pedagoškog zavoda Zenica svaki puta je dobivao najveću ocjenu „Naročito se ističe“ i dobio zvanje „Nastavnik savjetnik“.
Posjeduje i certifikat za RWCT učitelja i certifikat u izradi predmetnih nastavnih planova i programa za Matematiku i izradu Nacrta smjernica za primjenu Modela okvirnog nastavnog plana i programa izdanog od strane IBF-a, tj. projekta kojeg je financirala Evropska Unija.
Dugogodišnji je sportski radnik i član Karate kluba “Visoko“, na pozicijama sekretara ili predsjednika kluba i trenutno obavlja dužnost člana Upravnog odbora kluba. Karate klub „Visoko“ postiže izuzetno dobre rezultate na domaćim i svjetskim takmičenjima. U sportu je proveo preko 30 godina i za svoj rad nagrađivan je više puta, kao član Predsjedništva SOFK-e Visoko i kao delegat KS BiH u predratnom periodu.

www.magazinplus.eu