Sretan rođendan Munibu Alibegoviću

Munib Alibegović je rođen 12.01.1961. godine u D. Moštru, u staroj tradicionalnoj trgovačkoj familiji Alibegović od oca Ešrefa i majke Halime (rođ. Ganić). Oženjen suprugom Aidom, po zanimanju građevinski inženjer.
OŠ završio je u Donjem Moštru, Gimnaziju u Visokom, a Arhitektonski fakultet u Sarajevu. U svom profesionalnom i društvenom angažmanu, pored ostalih dužnosti bio je direktor Hotela “Visoko” u dva mandata, rukovodilac izdavačke djelatnosti u preduzeću “NABA”, zatim Općinski vijećnik i predsjednik Komisije za propise, a prije dolaska na dužnost načelnika bio je pomoćnik načelnika za opću upravu Općine Visoko, dok sada obavlja dužnost direktora PJ Centrotrans Visoko.

www.magazinplus.eu