Sretan rođendan mr. Dinki Omanović

Dinka Omanović je rođena 25.03.1973. godine u Sarajevu. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Diplomirala je naFakultetu političkih nauka u Sarajevu – Odsjek Politologija, smjer Lokalna samouprava i javna uprava, a 2015. godine je pred komisijom u sastavu prof. dr. Asad Nuhanović (predsjednik), prof. dr. Mirko Pejanović (mentor) i doc. dr. Elmir Sadiković, magistrirala na master tezi o temi “Lokalna samouprava u Općini Visoko sa posebnim osvrtom na odnos organa uprave prema građanima”, čime je stekla zvanje magistrice Politologije.
Birana je u općinsko vijeće Visoko u dva navrata.
Trenutno je zaposlena u Gradu Visoko na mjestu šefice kabineta načelnice Općine Visoko.

www.magazinplus.eu