Sretan rođendan Mirzi Omanoviću

Omanović (Alija) Mirza ,rođen 14.04.1981. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio u Visokom.
Diplomirao na Ekonomskom fakulltetu Univerziteta u Sarajevu.Student postdiplomskog studija u Sarajevu.

Izvršni direktor za finansijske i ekonomske poslove u IGM d.o.o Visoko.
Član Izvršnog odbora SDA Visoko.

Bio je vijećnika SDA u Općinskom vijeću Visoko.

Oženjen i nastanjen u Ozrakovićima.